Arabalar Hakkında Kasko Sigortası

Araç Çalınmasından Sonra Kasko Bedelim Artar Mı?

10 Ekim 2020 4 min read

Araç Çalınmasından Sonra Kasko Bedelim Artar Mı?

Okunma Zamanı: 4 dakika

Araç çalınmasından sonra kasko bedeli artar mı ? Arabanız çalındıktan sonraki süreçte kasko ile ilgili nelerle karşılabilirsiniz bu yazımızda okuyabilirsiniz.

Kasko sigortası yaptırmakla, zorunlu trafik sigortasının kapsamadığı ve güvenlik açısından çok önemli olan, birçok teminata da sahip olunmakta. Özellikle değişik kasko paketleri sayesinde, teminatlar arttırılabiliyor ve özelleştirilebiliyor.

Kasko sigortası, sadece maddi hasarları değil aynı zamanda araçların çalınmasını ve hatta çalınmaya teşebbüs edilmesini bile teminat altına almaktadır. Çünkü araç çalınmasa bile, çalınmaya teşebbüs edildiğinde, araç üzerinde çeşitli zararlar da meydana gelebiliyor.

İsteğe bağlı olarak gerçekleştirilen kasko sigortası ile araç sahipleri araçlarını daha güvende hissediyorlar.

Araçların trafik esnasındaki hasarlarının ödenmesinin yanında, park halinde iken de oluşabilecek hasarlar kasko sigortası tarafından karşılanıyor. Özellikle kalabalık nüfuslu şehirlerde, araç çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilirken araca zarar verilmesi olayları ile sıklıkla karşılaşılıyor. Her iki durumda da zorunlu trafik sigortası, hiçbir zararı karşılamıyor.

Bu nedenle de, aracın 24 saat kontrol edilemeyeceğinden, isteğe bağlı kasko sigortası yaptırmak en ideal çözüm oluyor. Her yıl yenilenen kasko sigortasının ücreti hesaplanırken, hasarsızlık indirimi uygulanmaktadır. Araç çalınmasından sonra yaptırılacak yeni kasko poliçesi, genellikle daha fazla bedelle yapılmaktadır.

Aracı Çalınan ve Kasko Sigortası Olan Kişilerin Yapması Gerekenler Nelerdir?

İsteğe bağlı kasko sigortası yaptırmış olanların, araçlarının çalınması durumunda yapması gereken hususlar bulunmaktadır.

Bunlar sırası ile şu şekildedir;

 • Aracının çalındığını gören kişi, zaman kaybetmeden aracın çalındığı bölgeye en yakın olan jandarma veya polis karakoluna gitmelidir. Karakolda, aracının çalındığını beyan ederek tespit tutanağı tutturmalıdır. Bu tutanakta aracın çalındığı saat ve yerle ilgili tüm bilgiler detaylı olarak bulunmadır.
 • Aynı zamanda aracın çalındığının, Kasko sigortasını yapan aracı kuruma veya sigorta şirketine de bildirilmesi gerekmektedir. Aracın çalındığına ait bilginin, sigorta şirketine en geç beş iş günü içerisinde iletilme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sürenin aşılması halinde, sigorta şirketleri tarafından ödeme yapılmamaktadır, bu nedenle poliçede yazılı olan sürelere azami dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Araç hırsızlığı vakalarında, 30 günlük yasal bekleme süresi bulunmaktadır. Bu süre sonuna kadar araç bulunamazsa, sigorta tarafından ödeme yapılmaktadır. 30 günlük yasal bekleme süresi dolmadan araç bulunursa, araç sahibi aracını teslim almak zorundadır. Aracın bulunduğu tarihte, sigorta şirketine bildirilmesi yasal bir zorunluluktur.
 • Ayrıca, sigorta şirketi bu sürede sigortalıya ödeme yapmışsa, sigortalı bu ödemeyi sigorta şirketine iade etmek zorundadır. Ancak, aracın çalınması esnasında araçta meydana gelen hasarlar ile bu süre zarfında aracı çalan kişinin kullanımında meydana gelen hasarların tümü sigorta tarafından karşılanmaktadır.
 • Araç 30 günlük süre içinde bulunamaz ise, araç sahibi karakola giderek aracın bulunmadığını belirten bir yazı almalıdır. Bu yazının asıl sureti mutlaka sigorta şirketine ulaştırılmalıdır. Alınan yazının bir sureti ile trafik tescil müdürlüğüne gidilmeli ve aracın trafikten silinme işlemleri başlatılmalıdır. Ayrıca, aracın ruhsatına çalınmıştır ibaresinin bulunduğu kaşe vurdurulmalıdır.
 • Bu işlemlerden sonra, varsa aracın vergi borçları ile cezaları ödenmeli, ödendiğini gösteren yazı ile tüm evraklar, ivedilikle sigorta şirketine veya acentesine gönderilmelidir.

Araç çalınmaya teşebbüs edilmiş ise, bu durumunda karakola bildirilmesi gerekmektedir. Karakoldan gelen görevlinin olayla ilgili ve araçta oluşan hasarları belirten tespit tutanağı da, sigorta acentesi veya direk olarak sigorta şirketine beş iş günü içinde bildirilmelidir. Bu tutanaklarla birlikte, araçta oluşan hasarları gösteren fotoğrafların da gönderilmesi, işlemleri hızlandırmaktadır.

Araç Çalınması Halinde Hangi Durumlarda Kasko Ödemelerinde Sorun Yaşanmaktadır?

Kasko sigortası olduğu halde çalınan araçlarda bazı durumlarda ödeme sorunları yaşanmaktadır.

Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Aracın anahtarının, çalan kimse tarafından ele geçirilip, orjinal anahtarı ile aracın çalınması. Aracın anahtarı bir eve zorla girilerek veya darp edilerek alınmış ise, sigorta şirketi ödemesini yapmaktadır.
 • Araç çalındığı anda, camlarının veya kapılarının açık unutulduğunun tespit edilmesi
 • Kontak anahtarının, aracın üzerinde takılı olarak bırakılması ile aracın çalınması
 • Özel veya belediyeye ait otopark görevlisine teslim edilen anahtar ile aracın çalınması
 • Aracı satın alacaklarını söyleyerek, deneme sürüşü yapma bahanesi ile aracın çalınması
 • Aracın emniyet güçleri olarak kendisini tanıtan kimselerin, el konması bahanesi ile çalınması
 • Bar gibi yerlerdeki gerçek veya sahte otopark görevlilerine teslim edilen anahtar ile aracın çalınması

Ayrıca, özellikle ikinci el olarak araç satın alan kişilerin, aracın yedek anahtarlarını da teslim almaları gerekmektedir. Aksi halde bu anahtar kullanılarak da çalınan araçlara ödeme yapılması konusunda sorunlar yaşanmaktadır.

Bu hususlarla ilgili detaylı bilgiler, yaptırılan isteğe bağlı kasko sigortası poliçesinde bulunmaktadır. Bu hususlar sigorta sahibinin, aracın çalınmasını kolaylaştırdığı durumlar olarak adlandırılmaktadır. Bu durumlarda, sigorta yaptıran kişinin, aracın çalınmasında çok yüksek oranda kusuru bulunmaktadır.

Sigorta yaptıran kişi ile sigorta şirketi bu durumlarda uzlaşma yoluna gitmektedir. Uzlaşmanın sağlanamadığı durumlarda ise, olay hukuki boyuta taşınmaktadır.

Aracın Araç Anahtarı ile Çalınmasına Kapsayan Ek Teminatlar Nelerdir?

Araç çalınma olaylarında, araç orijinal anahtarı ile çalınmışsa sigorta ödeme yapmamaktadır. Ancak anahtarın çalınması durumu ile yapılan araç çalınması, ek teminatlarla güvence altına alınmıştır. Ek teminatlarda araç anahtarının çalınma şekli üç başlığı kapsamaktadır. Bunlardan birincisi, araç anahtarının sürücü ve araç sahibinden zorla, darp ederek, tehditle veya yaralama ve öldürme sonucu ile çalınmasıdır.

İkincisi ise, araç anahtarının kapalı mekanlardan (iş yeri veya ev gibi) zorla girilerek çalınmasıdır. Üçüncü durum ise, aracın servis veya bakım için teslim edildikten sonra, anahtarın buradan çalınmasıdır. Bu durumda, aracın servise teslim edildiğine dair, tarih ve imzalı belge istenmektedir.

Araç Çalınmasında Kasko Sigorta Ödemesi İçin Gerekli Belge ve Evraklar Nelerdir?

Kasko sigortası yaptıranların, araçlarının çalınması durumunda, zamanında ve tam olarak ödeme alabilmek için bazı belge ve evrakları sigorta şirketine göndermeleri gerekmektedir.

İstenen evrak ve belgeler şunlardır;

 • T.C. numarası bulunan kimlik kartının fotokopisi
 • Kasko sigorta poliçesi (fotokopisi de olabilir)
 • Güvenlik birimlerine müracaat edildiğini gösteren belge
 • Aracın yasal süre içinde bulunamadığını gösterir resmi evrak (Hırsızlık büro amirliğinden onaylı)
 • Araç çalınmıştır kaşesi vurulmuş araç ruhsatı
 • Vergi dairesinden alınmış, vergi borcu olmadığını belirten yazı
 • Aracın orijinal ve yedek anahtarları
 • Aracın trafik ile ilgili belgeleri

Bunların yanı sıra vergi dairesinden alınan ilişik kesildiğini gösteren belge ile ödemenin yapılacağı banka hesap bilgileri de sigorta şirketine gönderilir. Ayrıca, araç üzerinde rehin bulunuyorsa muvafakat belgesi de gönderilmelidir.

Araç Çalınmasında Kasko Sigortası Ödemeleri Nasıl Yapılıyor?

İsteğe bağlı kasko sigortası, aracın çalınması veya çalınma esnasında verilen hasarların tamamını karşılamaktadır. Kasko sigorta, yapacağı ödemeleri sigorta poliçesinde mutabık kalınan teminatlar kapsamında yapmaktadır. Eğer belirtilmemişse, aracın üzerinde bulunan aksesuarların ödenmesi yapılmamaktadır.

Aracın çalındığı esnasında üzerinde çelik jant veya özel lastikler gibi, normallerinden çok daha yüksek fiyatlı aksesuarlar bulunabilmektedir. Bu aksesuarların da tazmin edilebilmesi için ek teminatlar listesine eklenmesi gerekmektedir. Kasko sigortası poliçesi imzalandıktan sonra, araca eklenen özel aksesuarlar ise teminat dışı kabul edilir ve ödeme yapılmaz.

Sigorta şirketi, aracın çalınması ile ilgili evrakları inceledikten sonra, araç sahibine aracın değerini ödemektedir. Bu ödeme aracın satın alındığı fiyattan değil, çalındığı andaki rayiç fiyat üzerinden yapılmaktadır. Ödeme işlemi ise, aracın çalınması ile ilgili yasal sürenin dolması ve gerekli evrakların tamamlanmasından sonra, ortalama 45 gün içerisinde gerçekleşmektedir.

Yorum Yapabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir