Kasko Sigortası

En Uygun Kasko Sigortası Nasıl Bulunur?

27 Ağustos 2020 5 min read

En Uygun Kasko Sigortası Nasıl Bulunur?

Okunma Zamanı: 5 dakika

En uygun kasko sigortası fiyatı nasıl bulunur konusunda size temel bilgiler vermeyi amaçlıyoruz. Bu bilgiler sayesinde kasko sigortası tekliflerinde ve poliçelerinde yaşadığınız kafa karışıklığını bir nebze gidermeyi ümit ediyoruz.

Trafik sigortası hasar tazmininde çok etkili çözümler üretse de aracımızın uğrayacağı tüm zararları tazmin etmeyebilir. Bu durumda özellikle pahalı bir aracımız var ise kasko sigortası yaptırmak zorunda kalırız.

En uygun kasko sigortası fiyatını bulmak trafik sigortasındaki gibi kolay değildir. Bir kere kasko sigortasında tavan fiyat uygulaması yoktur. Bundan dolayı sigorta şirketleri serbest piyasa koşulları altında istedikleri fiyatı belirleyebilirler. Trafik sigortasında teminatlar ve limitler kanunen belirlenmiştir. Bundan dolayı sigorta şirketlerinin farklı teminat ve limit teklif etmesi mümkün değildir. Fakat kasko sigortasında şirketler tekliflerini tamamen serbest piyasa koşulları altında yaparlar.

Bunun sonucu çok çeşitli fiyatlardaki kasko sigortası teklifleri ortaya çıkar. Şirketler teminatlar ve limitler ile oynayarak istedikleri fiyatları verebilirler. Bize çok cazip gelen bir teklif kasko sigortasından faydalanmamız gerektiğinde bizi önemli teminatlardan yoksun bırakabilir. Bu kadar farklı fiyat, teklif, teminat ve limit arasında sigorta konusunda bilgisi olmayan bir kişinin işin içinden çıkması mümkün değildir. Bize sunulan poliçeler ve bununla ilgili veriler gerçekten kafa karıştırıcıdır.

Kasko Sigortasını Etkileyen Faktörler
Kasko Sigortasını Etkileyen Faktörler

Kasko Sigortasında Fiyatı Neler Etkiler?

Kasko sigortası ürün çeşidi: Kasko sigortasındaki ürün çeşitleri tam kasko, genişletilmiş kasko, kasko ve dar kasko teminatlarına göre fiyat değişir. Teminatlar artıkça kasko sigortasının fiyatı daha yüksek olur.

Kasko limitleri: Belirli teminatlar için verilen limitler yükseldikçe kasko fiyatı daha yüksek olur.

Muafiyetler: Muafiyet hasar meydana geldiği zaman sigortalı tarafından katlanılması gereken hasar miktarını temsil eder. Mesela bir kasko sigortası % 5 muafiyet öngörmüş ise 30.000 TL olan bir hasarın 1.500 TL’sinin sigortalı tarafından karşılanması gerekir. Muafiyet oranı ne kadar düşük olur ise kasko sigorta fiyatı o kadar yüksek olur.

Hasarsızlık indirimi: Kaza yapmadığınız her 4 yıl ile sınırlı olmak üzere sigorta şirketi size artan oranlı olarak kasko sigortası priminizde bir indirim önerir.

Diğer indirimler: Sigorta şirketleri çoklu araç indirimi gibi size çeşitli indirimler önerebilirler.

Sigorta şirketlerinin istatistikleri: Sigorta şirketleri bazı araç modellerine ve marklarına ellerindeki istatistiklere göre daha yüksek ya da daha düşük bir fiyat önerebilir.

Sürücünün özellikleri: Sigorta şirketi sürücünün özelliklerinde hesapladığı yüksek riske göre daha yüksek bir kasko sigortası fiyatı önerebilir.

Aracın özellikleri: Sigorta şirketi aracın özelliklerinde hesapladığı yüksek riske göre daha yüksek bir kasko sigorta fiyatı önerebilir.

Kasko sigortasını etkileyen unsurlar
Kasko sigortasını etkileyen unsurlar

Ucuz Kasko Teklifinde Aldanılmaması Gerekenler

Piyasada ortalama olarak kabul edilen bir sigorta poliçesinden daha az teminat verilmesi

Kasko sigortası aşağıdaki teminatları içeren ürünler önerir.

Tam kasko: Sigorta genel şartlarında bulunan tüm ana teminatları ve ek teminatları içeren kasko sigortası ürünüdür.

Genişletilmiş kasko: Tüm ana teminatları ve bazı ek teminatları içeren kasko sigortası ürünüdür.

Kasko: Sadece ana teminatları içeren kasko sigortası ürünüdür.

Dar kasko: Ana teminatlardan bazılarını içeren kasko sigortası ürünüdür.

Kargo sigortasının ana teminatları:

 • Aracın hasara uğraması teminatı
 • Aracın yanması teminatı
 • Aracın çalınması teminatı
 • Aracın parçalarının çalınması teminatı
 • Üçüncü kişilerin muzipliklerinden ya da kötü niyetlerinden kaynaklı zararlara karşı teminat

Kasko sigortasının ek teminatları:

 • Yurtdışı kasko teminatı
 • Grev, lokavt gibi sosyal olaylara karşı teminat
 • Terör olayları sonucu meydana gelecek hasarlara karşı teminat
 • Deprem, toprak kayması gibi doğal afetlere karşı teminat
 • Sel ve su baskınına karşı teminat
 • Araç içinde sigaradan kaynaklana yangına karşı teminat
 • Aracın çekilmesinden dolayı kaynaklanan zararlara karşı teminat
 • Patlayıcılılardan kaynaklanan zararlara karşı teminat
 • Araca bir yarışa katılmasından dolayı meydana gelebilecek zararlara karşı teminat
 • Hayvanların verebileceği zararlara karşı teminat
 • Aracın bakımsızlığından ya da doğal çürüme ya da paslanmasından kaynaklanan zararlara karşı teminat
 • Aracın mekanik ya da elektronik aksamlarından dolayı meydana gelebilecek zararlara karşı teminat
 • Bunlar dışında da sigortalı ve sigortacı arasında yapılacak bir sözleşmeyle başka ek teminatlar sigorta poliçesine konulabilir. Bunlar ihtiyarı mali mesuliyet teminatı, koltuk ferdi kaza teminatı, hukuksal koruma teminatı, acil sağlık hizmetleri teminatı, mini tamir hizmeti teminatı, ikame kiralık araç teminatı, aksesuar teminatı, yardım hizmetleri teminatı, bedeni zarar teminatları, hastane masrafları teminatları, cam hasar teminatı, acil tıbbi müdahale teminatı gibi teminatlardır.
Kasko sigortasının ana teminatları
Kasko sigortasının ana teminatları

Standart Kasko Sigortası Teminatları Nelerdir ?

Çoğu sigorta şirketi standart olarak kasko sigortası ana teminatlarını önermektedirler. Bu teminatların içine ölüm, sürekli sakatlık, ferdi kaza bedeni zararları da dahil etmektedirler. Bunun yanında acil tıbbi yardım, yol yardımı, hukuksal koruma yardımı, ikame araç, cam kırılması, mini onarım gibi teminatlar vermektedirler. Bunlar dışında Kasko Sigortası Genel Şartlarındaki yukarıdaki belirtilen ek teminatlardan en az beş ya da altısını poliçeye koymaktadırlar.

Sonuç olarak size cazip gelen bir kasko sigortası fiyatı piyasadaki önerilen ortalama teminatları önermelidir. Eğer bu ortalamayı yakalamıyorsa teminatların azaltılması yoluyla fiyat düşürdüğü anlamına gelir. Bunun dışında, verilen teminatın niteliği ve bu teminat kapsamında verilen hizmetin sayısı da önemlidir. Mesela mini onarım hizmetinde yıllık sınır olarak standart uygulama dört iken sigorta şirketi bunu iki ile sınırlamışsa şirket sizi kandırıyor demektir. Ya da ikame kiralık araç yardımında bu yardımın kullanılamayacağı şekilde şartlar koyulmuşsa bu teminat sadece göstermeliktir. Uzun lafın kısası bir kasko sigortasının gerçekten ucuz olup olmadığını belirlemede piyasada önerilen ortama ana teminatlar,  ek teminatlar ve yardımlar belirlenmeli ve şirketin verdiği teklif bu ortalamanın altında kalıyor ise bu teklife aldanmamalıdır.

Piyasa ortalamasından daha az limit verilmesi

Kasko sigortası poliçelerinde ana teminatlar, ek teminatlar, bedeni ve maddi zararlar için verilen teminatlar, hukuksal koruma için verilen teminatlar, yol yardımı, mini hasar, acil tıbbi yardım gibi yardımlar için verilen teminatları için ayrı ayrı limitler verilmektedir. Eğer size ucuz görülen teklif bu limit ortalamalarından anlamlı bir şekilde düşük ise bu teklif ucuz bir teklif değildir.

Poliçeye teminatlarından yararlanmayı güçleştirecek şartlar konulması

Size ucun gelen poliçede teminatların kullanılmasını güçleştirecek şartlar bulunabilir. Mesela tamirin sadece sigorta şirketinin belirleyeceği serviste yaptırılacağı şart koşulabilir. Ya da belli parçaların değiştirilemeyeceği sadece tamir edilebileceği şartı konulabilir. Bu durumda ucuz fiyata aldanılmaması gerekir.

En uygun kasko sigortası bulma taktikleri
En uygun kasko sigortası bulma taktikleri

En Uygun Kasko Sigortası Bulma Taktikleri

 • Öncelikle yukarıda belirtildiği gibi size önerilen kasko sigorta fiyatının piyasada bulunan ortalama teminat ve limitleri sağladığına emin olun.
 • Size uygulanacak hasarsızlık indirimini bilin. Her kazasız geçirdiğiniz yıl için dört yıl ile sınırlı kalmak üzere size sırasıyla % 30,40, 50 ve 60 oranında indirim verilir.
 • Sigorta internet sitelerinden, acentelerinden ya da bu kıyaslamaları yapan internet sitelerinden kasko sigorta fiyatı tekliflerinizi alın.
 • Hasarsızlık indiriminize uygun piyasa ortalaması teminat ve limitleri sağlayan en ucuz sigorta poliçesini seçin.

En uygun kasko sigortasını bulmak için ayrıca sigorta primlerini artırmamak için şunları dikkat edin.

 • Hasarsızlık indirimini bozmamak için küçük onarımlar için mini onarım hizmetini kullanın.
 • Sigorta poliçesini yaparken beyanlarınızı doğru yapın.

 

 

 

Yorum Yapabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir