Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası Başvurusu Nasıl Yapılır?

4 Mayıs 2021 4 min read

Kefalet Sigortası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Okunma Zamanı: 4 dakika

Kefalet sigortası nedir? Kefalet sigortası başvurusu nasıl yapılır? Kefalet senedi nasıl alınır? Kefalet sigortası başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? Bu soruların cevabını ve daha fazlasını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Kefalet sigortası teminat mektubuna bir alternatif olmuştur. Özel sektörün kredi ve teminat mektubu ihtiyacını karşılamaktadır. 2017 kanun değişikliklerinden sonrasında kamu ihalelerinde teminat mektubu yerine kullanılabilir. Maliyeti ise teminat mektubuna göre çok uygundur.

Siz de kefalet sigortası başvurusunun nasıl yapıldığını ve kefalet senedinin alındığını merak ediyorsanız yazımızın geri kalan bölümünü okuyabilirsiniz?

Kefalet Sigortası Nedir?

Kefalet sigortası sigorta şirketinin bir borçluya kefil olduğu ve borçlunun borcunu ödememesi takdirde borcun sorumluluğunu üstlendiği bir sigorta türüdür.

Kefalet, kefalet sözleşmesi, kefalet sözleşmesi türleri, kefalet sigortası ve kefalet senedi ile ilgili daha bilgi almak için “Kefalet, Kefalet Sözleşmesi, Kefalet Sigortası Nedir? Şartları Nelerdir?” adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Kefalet Sigortası Ne İçin Gereklidir?

Son yıllarda şirketler kredi ve teminat mektubu almakta zorlanmaktadırlar. Teminat mektubu alamadıkları için kamu ihalelerine girememektedirler.

2017 yılındaki Kamu İhalesi Kanunu’ndaki değişiklikler sonrası artık kamu ihalelerine kefalet sigortası ve senedi ile girmek mümkündür. Yani kefalet senedi teminat mektubu yerine kullanılabilir. Bu durum teminat mektubu alamayan şirketler için çok avantajlı olmuştur. Böylelikle şirketler sigorta şirketleriyle bir kefalet sigortası sözleşmesi yapıp, temin ettikleri kefalet senediyle kamu ihalelerine rahatlıkla girebilmektedirler. Kefalet senedi kamu ihalelerine girebilmek için EKAP sistemi üzerinden kabul edilen belgelerden bir tanesidir.

İşte kefalet sigortası,  teminat mektubu elde edemeyen ve kamu ihalelerine girmek isteyen şirketler için gereklidir. Şirketler kamu ihale bedelinin % 3 bedelindeki kefalet senedini sunarak kamu ihalelerine katılabilirler.

Kefalet Sigortası Türleri Nelerdir?

Kefalet sigortası türlerini beş başlık altında toplayabilirim. İhalenin çeşitli aşamalarındaki yüklenici ile ilgili rizikolara karşı bu teminatlar verilmelidir. Bu kefalet sigortası ve kefalet senedi türleri şu şekilde sayabilirim.

İhale Geçici Teminatı

İhale süreci bitmeden önce ihaleye katılan bir şirket ihaleden ayrılabilir, gerekli teminatları sunmayabilir ya da ihaleyi kazansa dahi ihaleyi imzalamaktan vazgeçebilir. İşte şirket ilgili tüm bu rizikoları kapsayacak ihale geçici teminatı kefalet senedi Kamu İhale Kurumu’na sunulur.

Performans Teminatı

İhaleyi kazanan şirket üzerine aldığı işi kamu ihale sözleşmesine uygun yerine getirmeyebilir. Bundan dolayı şirketinin işi tam olarak yerine getirmeme rizikosuna karşı Kamu İhale Kurumu’na performans teminatı kefalet senedi sunulur.

İmalat Bakım Onarım Teminatı

İhale konusu işte iş teslimatından sonra bazı işçilik kusurları olabilir. Bu kusurların onarılması gerekir. Bu rizikoya karşı imalat bakım onarım teminatı kefalet senedi Kamu İhale Kurumu’na sunulur.

Sözleşme Teminatı

Bu teminat ise şirketin kamu ihale sözleşmesinin şartlarına uygun hareket etmeme rizikosuna karşı verilir. Sözleşme teminatı kefalet senedi Kamu İhale Kurumu’na sunulur. 

Mahkeme ve Gümrük Teminatı

Bazen ihale konusuyla ilgili davalar açılabilir. İhale konusu mal gümrükte sorunlar yaşayabilir. Bunun sonucu bir ihalede bir kamu zararı meydana gelebilir. Bu rizikolara karşı mahkeme ve gümrük teminatı kefalet senedi Kamu ihale Kurumu’na sunulur.

Kefalet Sigortası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kefalet sigortası başvurusu yaparken şu aşamalardan geçersiniz.

 • Sigorta şirketine kefalet sigortası başvurunuzu yaparsınız. Bu başvuru online da yapılabilir. Bu başvuruda sigorta şirketinin istediği belgeleri ibraz etmelisiniz. Sigorta şirketinin isteyebileceği belgeler aşağıda ayrıntısı ile verilmiştir.
 • Sigorta şirketi başvurunuzun bir değerlendirmesini yapacaktır.
 • Değerlendirme süreci olumlu olursa şirket ile birlikte bir kefalet sigortası sözleşmesi ve poliçesi imzalarsanız.
 • Kefalet sigortası sözleşmesini ve poliçesini imzaladıktan sonra sigorta şirketi kamu ihalesine sunmanız için bir kefalet senedi çıkarır.

Kefalet Sigortası Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Başvuran şirketin cari dönem ve bunun öncesindeki iki hesap dönemindeki hesap özetleri ve denetim raporları. Bu özet ve raporlarda sigorta şirketinin talep ettiği açıklamalar bulunmalıdır.
 • Başvuran şirketin mevcut kredilerini gösteren belgeler
 • Kefalet senedinin verileceği kamu ihalesi bilgileri (ihale kurumu kimlik numarası, teminat türü, teminat tutarı, kefalet süresi, ihale tarihi, başvuran şirket ilgili bilgiler)
 • Başvuran şirketin vergi levhası, vergi beyannamesi, mizan, bilanço, gelir tablosu, imza sirküleri
 • Başvuran şirketin biten ve devam eden işleri tablosu, faaliyet raporu, findeks raporu, hak ediş raporu

Kefalet Senedi Nasıl Alınır?

 • Sigorta şirketinin yetkili acentesine ya da şirket web sitesindeki online formu doldurarak başvuruda bulunulur.
 • Yukarıda saydığım belgeler acenteye verilir ya da online sisteme yüklenir.
 • Sigorta şirketi finansal bir inceleme yapar. Başvuran şirkete taleplerini iletir. Kefalet sigortası sözleşmesi ve poliçesi hazırlanır ve taraflarca imzalanır.
 • Bu işlemlerden sonra sigorta şirketi lehtara verilmek üzere bir kefalet senedi düzenler.
 • Bu kefalet senedi sayesinde eğer başvuran şirket lehtara karşı yükümlülüklerini yerine getirmezse sigorta şirketi devreye girer.

Kefalet Sigortası Tazminat Ödemesi Nasıl Yapılır?

Kefalet sigortası ile sigorta şirketi,  sigortalı şirket lehtara karşı yükümlülüklerini yerine getirmediği zaman sigortalı şirkete kefil olmuştur. Sigorta şirketi sigortalı şirket yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde lehtarın zararlarını karşılamalı ve ona bir tazminat ödemelidir.

Sigorta şirketi ve sigortalı şirket arasındaki kefalet sigortası sözleşmesi şartsız olarak yapılmış olabilir. Bu durumunda sigorta şirketi şartsız olarak poliçe üzerinden tazminat taleplerini yerine getirmelidir. Sigorta şirketi tazminat taleplerini yerine getirmemek için hiçbir ekonomik ya da hukuksal gerekçe öne süremez ve tazminat taleplerini erteleyemez.

Kefalet sigortası sözleşmesi şartlı yapıldığında ise sigorta şirketi tazminat talebi ilgili durumların ispatlanmasını talep edebilir. Sigorta şirketi tazminat şartları ve ödeme süresiyle ilgili kendi takdir hakkıyla değişiklikler yapabilir.

Kefalet Sigortası Teminat Dışı Durumlar Nelerdir?

Kefalet sigortası çok geniş bir alanı kapsar. Fakat bazı durumlar teminat dışında kalabilir. Bu durumlardan bir tanesi sigortalı şirketin sigorta primlerini ödememesidir. Bu durumda sigorta şirketi ve sigortalı şirket arasındaki kefalet sigortası sözleşmesi sona erecektir. Sigorta şirketi tarafından verilen kefalet senedi teminatı ise geçersiz olacaktır.

Teminat kapsamı dışı diğer bir durum ise sigortalı şirketin sigorta şirketini bildirimde bulunmadan yeni krediler alması ve kefalet sigortası sözleşmesine aykırı hareketler yapmasıdır. Bu durumda kefalet sigortası sözleşmesi sona erer ve verilen kefalet senedi teminatı geçersiz olur.

Sigortalı şirketin mesleki faaliyetlerini sona erdirmesi de kefalet sigortası sözleşmesini son erdiren ve kefalet senedi teminatını geçersiz kılan başka bir teminat dışı durum olacaktır.

Kefalet Sigortası Ne Zaman Sona Erer?

Kural olarak kefalet sigortası poliçesi bir yıllık olarak yapılır ve Türkiye saati ile 12.00’da başlar ve bir yıl sonunda 12.00’da sona erer. Diğer taraftan yukarıda da saydığımız şartlarda sigortalının primleri ödememesi, sözleşme yükümlüklerine aykırı davranması ve mesleki faaliyetlerini sona erdirmesi durumlarında da bir yıllık sürenin bitmesi beklenmeden kefalet sigortası sözleşmesi sona erer. Bu durumlarda da sigortalı sigorta şirketine karşı bazı hususlarda sorumlu olur.

En İyi Kefalet Sigortası Teklifi

Sitemiz üzerinden farklı sigorta şirketlerinin farklı kefalet sigortası tekliflerini karşılaştırabilir ve size uygun olan en iyi kefalet sigortası teklifini seçebilirsiniz.

Yorum Yapabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir