Genel Ortak Alan Sigortası

Site Ortak Alan Sigortası 2020 Fiyatları6 okuma süresi

9 Temmuz 2020 3 min read

Site Ortak Alan Sigortası 2020 Fiyatları6 okuma süresi

Reading Time: 3 minutes

Ortak Alan Sigortası 2020 Fiyatları

Ortak alan sigortası, ev, yazlık, araç ya da iş yeri gibi çeşitli alan ve araçların sigortalanması gibi, sivil ve ticari nitelikli ortak alanların da sigorta poliçesi ile güvence altına alınmasını ifade eder. Çeşitli sebeplere bağlı olarak can ve mal kaybına sebep olabilecek risk faktörlerini kapsar. Ne yazık ki, insan kontrolü dışında gelişebilen pek çok durumdan söz edebiliriz. Örneğin; sel, deprem, su baskını ve benzeri doğal afetler, önemli can ve mal kayıplarına sebep olabilir. Elektrik kaçağına bağlı olarak yaşanan bir yangın, ciddi maddi kayıpları beraberinde getirebilir. Tüm bu durumların ortak alan sigortası ile ilişkisi ise yaşanan bu tür durumlarda çeşitli teminatlar ile hasar telafisi sağlanmasıdır.

Diğer taraftan, apartman, site veya iş merkezi yöneticileri açısından duruma bakacak olursak, yöneticinin üzerindeki yükü hafifleten bir uygulama olacaktır. Üstelik mülk sahiplerinin ödediği aidatın da en verimli şekilde kullanılması sağlanabilir. Ortak alan sigortası 2020 fiyatları ise uygun kabul edilebilecek seviyede olması ile dikkat çekiyor. Konuya biraz daha yakından bakarak, fiyatlara göz atabiliriz.

Ortak Alan Sigortası Prim Ödemesi Nasıl Yapılır?

Ortak alan sigortası, gerekliliği ile bilinen bir sigorta türüdür. Ortak alanların, çok fazla kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor olması, çok fazla risk anlamına gelir. Ortak alan sakinlerinin küçük ödemeleri ise yaşanacak sıkıntılı bir durum karşısında, ciddi bir güvence sağlayabilir. Söz konusu prim ödemeleri ise şu şekilde planlanır. 634 numaralı Kat Mülkiyet Kanunun 20. Maddesinin B bendine göre, kat maliklerinin arasında herhangi bir anlaşma yoksa kat malikleri arsa payları oranında ortak alan sigortası prim ödemelerine katılmak zorundadır. Bu primler bazen aidat ödemeleri ile karşılaşabilirken, bazen de ayrıca tahsil edilebilir. Bunun için hem ortak alan kullanıcıları hem de yönetici ortak bir karar verebilir ve prim ödemelerini planlayabilir.

Ortak Alan Sigortasının Ana Teminatları Nelerdir?

Ortak alan olarak kabul edilen, apartman, iş merkezi, site ve benzeri için söz konusu olan kullanım alanları, çeşitli riskler ile karşı karşıya olabilir. Bunlar selden, fırtınaya, yıldırım düşmesinden hırsızlığa pek çok farklı durum olabilir. Tüm bunlara karşı alınan bir önlem olarak ise ortak alan sigortası dikkat çeker. Peki, ortak alan sigortasının ana teminatları nelerdir?

 • Yangın sebebi ile oluşacak hasar
 • Yıldırım düşmesi ile söz konusu olacak zararlar
 • İnfilak durumunda karşılaşılan zararlar
 • Elektrik arızaları ile maddi zarar oluşması
 • Makine arızaları ve makine kırılması gibi durumlar yaşanması
 • Enkaz kaldırma giderleri
 • Dumana bağlı olarak oluşan hasarlar
 • Deniz, kara ve hava taşıtlarının çarpışması
 • Fırtınaya bağlı olarak oluşan hasarlar

Ana teminatlar olarak ön plana çıkan tüm bu durumlar, ek teminatlar ile birlikte daha geniş bir kapsama ulaşabilir. Kısacası teminatlar, isteğe göre şekillendirilebilir. Risk değerlendirmesi yapılarak tasarlanacak olan teminat listesi, daha fazla güven ve daha fazla iç rahatlığı sağlar. Üstelik yöneticiler için de yük hafifletici bir önlem olacaktır. Bu sebeple tercih edilmeli, iyi bir risk ve teminat analizi ile birlikte hayata geçirilmelidir. Söz konusu ana teminatlar bazı durumlarda yetersiz olabilir ve daha fazla teminata ihtiyat olabilir. Bu sebeple isteğe bağlı teminatların incelenmesi ve bunların da eklenmesi ile sigorta poliçesinin hazırlanması gerekir. Böylece daha doğru bir seçim yapılabilir ve tam anlamı ile güvence sağlayan sigorta poliçesi mümkün olabilir.

İsteğe Bağlı Teminatlar Neler Olabilir?

Ortak alan sigortasında, mevcut duruma ve alanın niteliğine göre sigorta poliçesine dâhil edilebilecek ek teminatlar şunlar olabilir;

 • Kasa yangın ve hırsızlık durumları
 • Deprem
 • Sel ya da su baskınları
 • Cam kırılması
 • Elektronik cihaz kırılması ve arızaları
 • Emniyeti suiistimal durumu
 • İşveren mali sorumluluğu
 • Ferdi kaza
 • Üçüncü şahıs mali sorumluluğu
 • Taşınan para
 • Deniz taşıtlarının çarpması durumu

Tüm bunlar ortak alan için gerekli görüldüğü takdirde ek olarak sigorta poliçesine dâhil edilebiliyor ve buna uygun olarak prim ödemeleri gerçekleştiriliyor. Siz de kullanım alanının niteliğine göre teminatları inceleyip, sigorta poliçesini hazırlatabilirsiniz.

Ortak Alan Sigortası Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Ortak alan sigortası 2020 fiyatları, oldukça merak edilen bir konu. Ancak bu konuya açıklık getirecek olursak, standart tek bir fiyattan söz edemeyiz. Çünkü hem ortak alanın niteliği, genişliği, sahip olduğu donanım bir belirleyici olarak kabul edilir, hem de poliçe kapsamına alınan teminatlar, fiyatı etkileyici olacaktır. Bu sebeple ortak alan sigortası 2020 fiyatları geniş bir çeşitlilik gösterir. Yapılması gereken fiyatları belirleyici unsurların tespit edilmesi, risklerin değerlendirilmesi ve buna göre fiyat teklifi talep edilmesidir. Eğer ortak alan sigortası yaptırmak istiyorsanız, öncelikle bu durumun bilincinde olmanız gerekir.

Ortak Alan Sigortası 2020 Fiyatları Ne Kadar?

Ortak alan sigortası, belki çok fazla aşina olmadığımız bir kavram olsa dahi, günümüzde apartman, site ve iş merkezi gibi pek çok yaşam alanında tercih edilmektedir. Sigorta primlerinin aidat ve benzeri ile karşılanıyor olması, çok fazla dikkat çekmemesine sebep olabilir. Nihayetinde sahip olunan bu güvence ile sorunlar karşısında daha güçlü olmak da ve daha az zararla olağanüstü durumu atlatmak da mümkün. Peki, ortak alan sigortası 2020 fiyatları ne kadardır, ne kadar prim ödemesi yapılmalıdır?

Ortak alan sigortası, özelleştirilebilen bir kavram… Güvence altına alınacak olan alanın niteliği, her bir özelliği, değeri ve riskleri, sigorta özelliklerini belirlemektedir. Dolayısıyla ortak alan sigortası 2020 fiyatları da bu şekilde özenli bir analizin ardından tespit edilebilir. Söz konusu olan alanın bir apartman olması ya da iş merkezi olması, aktif olarak kaç kişi tarafından kullanıldığı, bu alanda bulunan cihazlar, tabela, ayna ve panolar ile konum itibariyle sahip olunan riskler bir belirleyici olabilir. Çünkü tüm bu durumlara uygun olarak teminat kapsamı sunulacaktır. Örneğin; su baskını ve sel riskinin yoğun olduğu bir bölgeden söz ediyorsak, bu tür bir teminatın ortak alan sigortası içerisinde bulunması şarttır. Bu durum ise fiyatı belirleyen durumlardan sadece bir tanesi olacaktır. Ayrıca ortak alan sakinlerinin özel isteği ile de çeşitli teminatlar sigorta kapsamına alınabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Ortak alan olarak kabul edilen apartman, iş merkezi, site ve benzeri yaşam alanları düşünülecek olursa, ortak alan sigortası yaptıracak olanlar da genellikle apartman, site, iş merkezi yöneticileri, profesyonel apartman yönetim firmaları ve inşaat şirketleri olmaktadır.

Site ortak alan sigortası, zorunluluğu olmayan ama gerekliliği olan bir sigorta türüdür. DASK sigortası zorunlu bir sigorta ürünü iken, site ortak alan sigortası için zorunluluktan söz edemeyiz. Ancak bununla birlikte yöneticilerin üzerindeki yükü hafifleten, bununla birlikte gelecekte olası tüm aksaklıklara karşı bir güvence olarak güven hissi veren ortak alan sigortası gerçekten de önemli bir gerekliliktir. Unutmayın da sigorta poliçesinin değeri, yaşanan hasar durumunda çok iyi anlaşılıyor. Umarız böyle bir durumla karşılaşmazsınız ancak karşılaşsanız dahi, kendinizi güven de hissedecek, endişeye kapılmayacaksınız.

Site ortak alan sigorta poliçesi, 1 yıllık olarak düzenlenmektedir. Hem teminatlar hem de sigorta prim ödemeleri, yıllık bazda hesaplanmakta, buna göre bir planlama yapılmaktadır. Bu durumda ortak alanları güvence altına alan bu sigortanın, her yıl yenilenmesi gerekir. Aksi halde sigortanın vermiş olduğu güven ortadan kalkacak, riskler karşısında savunmasız kalınacaktır. Poliçenin son tarihi kontrol edilmeli ve henüz süresi bitmeden sigorta poliçesi yenilenmelidir. İsterseniz aynı teminatlar, aynı özellikler ve şartlar ile devam edebilirsiniz. İsterseniz ise mevcut duruma göre ek teminatlar isteyebilir, daha fazla güvenceye sahip olabilirsiniz.

Site ortak alan sigortası, adından da anlaşılabileceği üzere toplu yaşam alanlarını işaret eden bir sigorta türüdür. Fırtına, yer kayması, sel, su baskını, yıldırım çarpması, deprem ve benzeri sayısız riske karşı güvence sunan ortak alan sigortası, ortak alanda bulunan camlar, reklam panoları, aynalar, tabelalar ve cihazları da teminat altına almaktadır. Ortam alan sigortası teminatları ise isteğe bağlı olarak çeşitlendirilebiliyor ve farklı teminatlar eklenip çıkarılabiliyor. Örneğin, isteğe bağlı olarak söz konusu ortak alanı kullanan kişiler de sigortalanabilir ya da hırsızlık gibi durumlara bağlı olarak oluşan zararların teminat altına alınması mümkün olabilir. Kısacası istek ve ihtiyaca uygun olarak ortak alan sigortası teminatları farklılaşabilir.

 

 

Yorum Yapabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir