İşyeri Sigortası Konut Sigortası Yangın Sigortası

Yangın Sigortası Hakkında Bilinmesi Gereken 11 Madde

26 Nisan 2021 3 min read

Yangın Sigortası Hakkında Bilinmesi Gereken 11 Madde

Okunma Zamanı: 3 dakika

Yangın sigortası ile ilgili bilmek istediğiniz temel bilgilere bu yazımızda yer verdik.

Yangın sigortası trafik ve kasko sigortası kadar yaygın bir sigorta türü değildir. Konutlarımızda veya işyerlerimizde yangın çıkma sıklığı düşük olduğu için bu sigorta türüne fazla önem vermeyiz. Fakat nadir de olsa çıkan bir yangının kapsamı ve maliyetleri düşünüldüğünde aslında yangın sigortasının ne kadar önemli olduğunu anlarız.

Bu yazımızda yangın sigortası hakkında merak ettiklerinizi bulabilir ve bu sigortanın önemini anlayabilirsiniz.

Yangın Sigortası Nedir?

Yangın sigortası gerek konutunuzda gerek ise işletmenizde yangın veya infilak sonucu oluşacak zararları güvence altına alan ve tazmin eden bir sigorta türüdür

Yangın Sigortası Teminatları Nedir?

 • Yangın
 • Yıldırım Düşmesi
 • İnfilak

sonucu oluşan duman, buhar ve hararetin verdiği hasarların tazmini yangın sigortasının ana teminatını oluşturur.

Yangın Sigortası Ek Teminatları Nedir?

Aşağıdaki ek teminatlar ek bir sözleşmeyle ve ek bir prim ödeyerek  sigorta poliçesine ekletilebilir.

–         Grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketlerinden doğan zararlar

–         Terörün yol açtığı zararlar

–         Deprem ve yanardağ püskürmesinin yol açtığı zararlar

–         Kar ağırlığı

–         Sel ve su baskını

–         Fırtına

–         Yer kayması

–         Dâhili su

–         Taşıt çarpması

–         Duman

–         Kötü niyetli hareketler

 

Yangın sigortası teminatları nelerdir ?
Yangın sigortası teminatları nelerdir ?

Yangın Sigortası Teminat Dışı Durumlar Nelerdir?

Aşağıdaki durumlar yangın sigortasının teminatı kapsamı dışındadır.

 • Sigortalının kasti olarak çıkardığı yangın zararları
 • Savaş, ayaklanma ya da isyan sonucu doğan zararlar
 • Kamu otoritesinin eylemlerden doğan zararlar
 • Nükleer faaliyetlerden doğan zararlar
 • Cihazlarda basınca bağlı zararlar
 • Elektronik cihazların kendi işleyişlerinden kaynaklanan zararlar

Yangın Sigortası Ne İşe Yarar?

Bu sigorta ile bir yangın, yıldırım düşmesi ya da infilak sonucu konutunuzda ya da işyerinizde meydana gelen zararları tazmin ettirebilirsiniz. Ayrıca, yangın poliçenize ekleteceğiniz ek teminatları ile bu ek teminatları kapsamındaki zararları yangın sigortasına tazmin ettirebilirsiniz.

Yangın Sigortası Zorunlu Bir Sigorta Mı?

Yangın sigortası zorunlu bir sigorta değildir. Zorunlu olan zorunlu deprem sigortası (DASK) ile karıştırılmamalıdır. Fakat yaptırılması gerekli bir sigortadadır. Çünkü zorunlu deprem sigortası sadece deprem zararlarını karşılar. Bunun dışındaki sebeplerden dolayı çıkabilecek yangın zararlarını karşılamaz. Ayrıca, yangın sigortasına ekletebileceğiniz ek teminatlar pek çok rizikoyu ve zararı yangın sigortasına karşılatabilirsiniz.

DASK Yangın Sigortasını Kapsar Mı?

DASK sadece deprem sonucu meydana gelen yangın hasarı masraflarını karşılar. Bunun dışındaki sebeplerden dolayı meydana gelen yangın hasarlarını karşılamaz. Bu hasarları karşılamak için DASK’tan ayrı ve bağımsız bir yangın sigortası yaptırmanız gerekir.

Konut Sigortası Yangın Sigortasını Kapsar Mı?

Konut sigortasının ana teminatı yangın teminatıdır. Bundan dolayı konut sigortası yangın sigortasını kapsar. Konut sigortası kapsamında yangın, yıldırım düşmesi ya da infilak sonucu konutunuzda meydana gelen zararları tazmin ettirebilirsiniz. Konut sigortası ayrıca hırsızlık, su basması, deprem gibi rizikoları kapsar.

Yangın Sigortası İşyeri İçin Yaptırılır Mı?

Yangın sigortasını işyeriniz için de yaptırabilirsiniz. Bu sigortayı yaptırdığınızda işyeri taşınmazını,  makine ve teçhizatları, üretim mallarını, ofis elektronik eşyalarını ve demirbaşları yangına karşı güvence altına almış olursunuz.

Yangın Sigortası Nereleri Kapsar?

Yangın sigortası konutunuzu ya da işyerinizi, garaj, kömürlük, bekçi evi gibi taşınmaz eklentilerini ve asansör, merdiven, bahçe duvarı, istinat duvarı gibi taşınmaz tamamlayıcı parçalarını kapsar.

Yangın Sigortası İle Yangın Hasarı Nasıl Karşılanır?

Yangın sigortası ile yangın hasarlarını karşılamak için şunlar yapılmalıdır:

 • Yangın hasarı gerçekleştikten sonra 5 işgünü içerisinde sigorta şirketine başvurulmalıdır.
 • Yangın hasarı bildirimi bu süre içerisinde yapılmazsa sigorta şirketi sorumluluğu reddedebilir.
 • Yangın zararını azaltabilecek tüm önlemler alınmalıdır.
 • Hasarı azaltma konusunda sigorta şirketinin talimatları yerine getirilmelidir.
 • Talep edilen bilgiler en kısa süre içinde verilmelidir.
 • Hasar tespiti ve tazmini için sigorta şirketi ile iyi niyetle işbirliği yapılmalıdır.
 • Mümkün olduğunca hasar yerinde bir değişiklik yapılmamalıdır.
 • Yangının yol açtığı zarar tahmini olarak sigorta şirketine yazılı bir şekilde bildirilmelidir.

Yangın Hasarı Bildirmek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • İtfaiye raporu
 • Sigorta poliçesi
 • Hasar yeri fotoğrafları
 • Hasar gören eşyaların fotoğrafları
 • Yangın ile ilgili tutulan polis ya da jandarma raporu
 • Tapu belgesi ya da kira kontratı
 • İşyeri için vergi levhası
 • Cumhuriyet savcılığından alınan takipsizlik belgesi
Yangın Sigortasında Hasar Tespiti Nasıl Yapılır?

Hasarın tazmini için öncelikle bir hasar tespiti yapılmalıdır. Hasar tespiti için sigortalı ve sigorta şirketi anlaşmalıdır. Eğer bu anlaşma olmazsa bilirkişiye başvurulur. Bilirkişi tarafların anlaşmasıyla ya da mahkeme tarafından atanabilir. Taraflar hasar ile kanıtlarını olay olduktan sonra 6 ay içinde sunabilirler. Bu şekilde nihai olarak hasar tespiti yapılır.

Yangın Sigortasında Tazminat Nasıl Ödenir?

Hasar tespitinden sonra tazminat ödemesine geçilir. Sigorta poliçesinde hangisi seçilmişse rayiç değer ya da yeni değer üzerinden tazminat ödemesi yapılır. Tazminat ödemesinde taşınmazın ya da eşyaların yıpranması göz önüne alınır. Bu şekilde belirlenen tazminat sigortalıya ödenir.

Yangın Sigortası Yaptırırken Sigorta Bedeli Nasıl Belirlenir?

Yangın sigortası yaptırırken sigorta bedeli satın alma bedeli üzerinden değil de taşınmazın yeniden inşaat etme değeri üzerinden belirlenmelidir. Sigorta bedeli satın alma bedeli üzerinden belirlense bile tazminat yeniden inşaat etme değeri üzerinden hesaplanır. Bu durumda ise gereksiz yere fazla prim ödenmiş olur. Yangın sigortası yaptırırken bu hususa dikkat edilmelidir.

Yangın Sigortası Yaptırırken Nasıl Beyanda Bulunur?

Yangın sigortası yaptırırken doğru ve tam beyan vermeniz oldukça önemlidir. Beyanda bulunurken ayrıca konutta ne kadar süre kalacağınız önemlidir. Bu süreye göre bir prim belirlenir. Eğer taşınmazın boş kaldığı süreler varsa prim artar. Eğer bu durumu beyan etmezseniz hasar ödemesi sırasında sigorta şirketi eksik bir tazminde bulunur.

En Uygun Yangın Sigortası Teklifi

Sitemiz üzerinden farklı sigorta şirketlerinin yangın sigortası tekliflerini karşılaştırabilir ve size uygun yangın sigortası ürününü satın alabilirsiniz.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Yeni esas değerli sigortada taşınmazın ya da eşyanın riziko gerçekleşmesi anındaki yeni değeri esas alınır. Burada aşınma, yıpranma ve eskime payları düşülmez. Fakat eksik sigorta ya da belirgin teknoloji farkı gibi durumlar tazminattan düşebilir.

Komşu mali sorumluluk teminatı yangın sigortasına ek bir teminat olarak ekletilebilir. Sigorta poliçenize bu teminatı eklettiğinizde konutunuzda ya da işyerinizde çıkan yangının komşu taşınmazlara verdiği zararlar yangın sigortası tarafından karşılanır.

Yangın sigortasında karşılaşabileceğiniz özel durumlardan birisi eksik sigortadır. Beyanınızda sigorta bedelini eksik belirtmişseniz ve hasar anında bu durum ortaya çıkmış ise size eksik bir tazminat ödenir. Diğer özel durum ise aşkın sigortadır. Bu ise sigorta bedelinin fazla bildirilmesinden kaynaklanır ve fazla prim ödemesine yol açar. Bu durum tespit edilirse ödenen fazla prim iade edilir.

Aralarında Anadolu Sigorta, HDI Sigorta gibi sigorta şirketlerinin bulunduğu güncel sigorta şirketleri listesini sitemizde bulabilirsiniz.

Yorum Yapabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir