İşyeri Sigortası Yangın Sigortası

Yangın Sigortası İşletmeler İçin Niçin Önemlidir?

21 Haziran 2021 3 min read

Yangın Sigortası İşletmeler İçin Niçin Önemlidir?

Okunma Zamanı: 3 dakika

Yangın sigortası işletmeler için düşündüğünüzden daha önemlidir. Bu yazımda yangın sigortasının işletmeler için niçin bu kadar önemli olduğunu ayrıntılarıyla ele alacağım.

İşletmeler için yangın önlemleri üst seviyededir. Bundan dolayı yangın mevzuatı çok ağırdır. Tüm bu önlemlere ve ağır mevzuata rağmen işletmeler yangınlara çok açık yerlerdir.  Bir yangının ise bir işletmeye ağır maliyetleri vardır. Bir işletme sahibi bir yangın sonucu ağır cezalar ve tazminatlar ödeyebilir. Yangının vereceği zararlar işletmeyi iflasa sürükleyebilir.

Yangın sigortası bir işletmeyi bu maliyetlerden ve iflastan kurtarabilecek bir sigorta türüdür. Bir işletme yangın sigortasına sahip olarak geleceğini kurtarabilir. Tam bir prim ödeyerek işletme mülkiyetindeki ve mallardaki zararları, işçilere ödeyeceği tazminatları ve maruz kaldığı cezaları yangın sigortasına tazmin ettirebilir.

Yangın sigortasının işletmelere önemi konusuna değinmeden önce yangın sigortasını tarif edelim. Ana ve ek teminatlarından kısaca bahsedelim.

Yangın Sigortası Nedir?

Yangın sigortası gerek konutunuzda gerek ise işletmenizde yangın ve infilak sonucu oluşacak zararları güvence altına alan ve tazmin eden bir sigorta türüdür.

Yangın Sigortası Ana Teminatları Nelerdir?

Bir yangın, yıldırım ya da infilak sonucu oluşan duman, buhar ve hararetin sigortalı taşınmaz üzerinde verdiği zararların tazmini yangın sigortasının ana teminatını oluşturur. Bu teminat taşınmanızın kendisini, garaj, bahçıvan evi, kömürlük gibi eklentilerini ve asansör, bahçe duvarı ve sabit tesisat gibi tamamlayıcı parçaları kapsar. Sonuç olarak, yukarıdaki sebeplerden çıkan bir yangının taşınmaz ve eklentileri üzerinde verdiği tüm zararlar yangın sigortası tarafından karşılanır.

Yangın Sigortasına Hangi Ek Teminatlar Ekletilebilir?

Bir ek sözleşmeyle ve ek bir prim karşılığında aşağıdaki ek teminatlar yangın sigortasına ekletilebilir.

 • Grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketlerinden doğan zararlar
 • Terörün yol açtığı zararlar
 • Deprem ve yanardağ püskürmesinin yol açtığı zararlar
 • Kar ağırlığı
 • Sel ve su baskını
 • Fırtına
 • Yer kayması
 • Dâhili su
 • Taşıt çarpması
 • Duman
 • Kötü niyetli hareketler

Yangın Sigortası Hangi Taşınmazlara Yapılır?

Yangın sigortasını hem konutunuza hem de işyerinize yaptırabilirsiniz.

Görüldüğü gibi yangın sigortası ana ve ek teminatları ile konutunuzu ya da işyerinizi pek çok rizikoya karşı sigortalatabilirsiniz.

İşletme Yangınlarıyla İlgili Bazı Veriler

Toplam yangınlar içinde yangıların % 30’u işletmelerde çıkmaktadır.

İşletmelerdeki yangınların sayısı konut yangınları sayısına göre düşük olsa da yangın maliyeti daha yüksek olmaktadır.

Bu yüksek maliyetin bir sebebi işletmeler içindeki makine ve teçhizat, üretim malları ve demirbaşlardır. Bunların değeri yüksek rakamlara ulaşabilmektedir.

İkinci bir maliyet işçilere yüksek tazminat ödenmesi ve yüksek parasal cezalara çaptırılmasıdır. Yangın sonucu işçilerin uğrayabileceği herhangi bir bedeni zarar işverene yüksek bir tazminat olarak yansıyacaktır. Ağır yangın mevzuatından dolayı,  çıkan bir yangın sonucu işveren ağır cezalara çarptırılacaktır.

Üçüncü bir maliyet ise üretimin durmasından doğan zararlar olacaktır. Yangından doğan zararların giderilmesi sürecinde üretimin durması işletmeye oldukça maliyetli olacaktır. Üretimin başlatılması için yeni işçi bulunması ya da gerekli izinlerin alınması gibi süreçler bu maliyetleri daha da artıracaktır.

Tüm bu veriler bir işletmeye yangın sigortasının yapılmasının ne kadar önemli olduğunu gösterir. Yangın sigortası işte tüm bu maliyetlere karşı bir koruma sağlayacaktır. Yangının yol açtığı zararları büyük ölçüde tazmin ederek işletmeyi iflastan kurtaracaktır.

Günümüzde pek çok işletme sahibi yangın sigortasının bu faydasından dolayı işletmelerini yangın sigortası ile güvence altına almaktadırlar. Yazımınız bundan sonraki bölümünde yangın sigortasının bir işletmeye önemini ve sağladığı bazı faydaları anlatacağız.

Yangın Sigortası İşletmeler İçin Neden Önemlidir?

Yangın Sigortası İşletme Mülkiyetinizi Teminat Altına Alır

İşletmenizin içinde bulunduğu taşınmazda yangın tarafından meydana getirilen hasarlar yangın sigortası tarafından eklentileriyle birlikte tam olarak tazmin edilir. Taşımanızın mülkiyeti ister sizde olsun ister ise taşınmazda kiracı olun yangın sigortası sizi taşınmazdaki yangın hasarı masraflarından kurtarır.

Yangın Sigortası İşletmenizin Tüm Muhteviyatını Teminat Altına Alır

İşletmeniz dâhilinde bulunan tüm makine ve teçhizat, üretim malları, elektronik eşyalar ve demirbaşlar yangın sigortası tarafından teminat altına alınır. Tüm bunlar ve değerleri sigorta poliçesinde ayrı ayrı gösterilmelidir. Ayrıca, işletme içinde bulunan üçüncü kişilerin malları da teminat altındadır. Bunlar da sigorta poliçesinde ayrı ayrı gösterilir.

Yangın sigortası ile yangının işletmenize verdiği tüm zararı tazmin ettirebilirsiniz. Makine ve teçhizatınızı, üretim mallarınızı ve demirbaşlarınızı yerine koyabilirsiniz. Böylelikle kaybettiğiniz sermayenizi yeniden kazanırsınız.

Yangın Sigortası İşletmenizin Faaliyetlerinin Durmasından Dolayı Oluşan Zararlarınızı Da Telafi Eder

İşletmenizin taşınmazı ve sermayesi kurtulsa bile işletmenizin faaliyetlerinin durmasının size vereceği zararlar büyük olacaktır. Yangın sigortası işte bu noktada da zararlarınızı tazmin eder. İşletmenizin faaliyetlerinin durmasından kaynaklı parasal ve finansal kayıplarınızı telafi eder. Yangın sigortasının bu teminatından faydalanmak için sigorta poliçenize iş durma ek teminatını ekletmeniz gerekir. Bu teminatı ekleterek işletmeniz faaliyete başlamaya hazır hale gelene kadar olan kayıplarınızı yangın sigortasına ödetebilirsiniz.

Yangın Sigortası Asıl İşyeriniz Hazır Halene Gelene Kadar İşletmenizi Geçici Bir İşyerine Taşıma Masraflarınızı Karşılar

Ticari menfaatleriniz işletmenizin bir an önce faaliyetlerini başlatmanızı gerektirir. Bundan dolayı asıl işyeriniz hazır hale gelene kadar iş faaliyetlerinizi geçici bir yerde yapmak isteyebilirsiniz. Yangın sigortası size bu noktada da elini uzatır. Geçici işyerinde faaliyetlerinizi başlatma ve yapma masraflarınızı poliçe şartları ve limitleri dâhilinde karşılar. Yangın sigortasının bu avantajından yararlanmak için alternatif işyeri masrafları teminatını sigorta poliçenize bir ek teminat olarak ekletmelisiniz.

Yangın Sigortası İşletmenizin Uğradığı Kar Kaybını Da Karşılar

Yangın sigortası kar kaybı teminatı ile işletme verimliğini yeniden sağlamak için yaptığınız masraflar, acil işgücü temini masrafları, iş durma süresince faiz ve finansman masrafları, işletmenin saygınlığının yeniden kazanılması için yapılan masraflar yangın sigortası tarafından karşılanır. Yangın sigortası nakit ihtiyacınızı giderir. Borsada işletmenizin istikrarını sağlamada size yardımcı olur.

Yangın Sigortası Yangından Dolayı İşveren Olarak Sorumluklarınızı Da Üstlenir

Bir işveren olarak yangın sonucu birçok sorumluluğunuz olur. İşçilerinize karşı tazminat ödemek zorunda kalırsınız. Çeşitli parasal cezalara maruz kalırsınız. Yangın sigortası tüm bu sorumlulukları üzerine alır ve tazminat ve cezalardan sizi kurtarır.

Yangın Sigortası Yangın Teminatları Dışında Size Çok Hoş Asistan Hizmetleri Verir

Yangın sigortası asistan hizmetleriyle işletmenizin sıhhi ve elektrik tesisatını yeniletebilirsiniz. Çilingir hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Cam kırılmalarını yangın sigortasına ödetebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Yangın sigortasını kira kaybınızı karşılar ve size daha birçok avantaj sağlar. Farklı sigorta şirketleri yangın sigortası ürünlerini sitemiz üzerinden karşılaştırarak yangın sigortası poliçenizi yaptırın.

Yangın sonrası işlemenizde oluşan enkazın kaldırılması oldukça masraflı olabilir. Yangın sigortası enkaz kaldırma masraflarını üstlenerek sizi büyük bir masraftan kurtarır.

Yangın sonrası bazı davalara maruz kalmanız kaçınılmazdır. Yangın sigortası hukuki masraflarınızı karşılayarak sizi bu konuda da rahatlatır.

Yangın mali mesuliyet ek teminatını sigorta poliçenize ekleterek işletmenizde çıkan yangının komşu işletmelere ve diğer üçüncü kişilere vereceği zararları yangın sigortanıza tazmin ettirebilirsiniz.

Yorum Yapabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir