Konut Sigortası

En uygun konut sigortası fiyatları için hemen formu doldurabilirsiniz.

En Uygun Konut Sigortası Fiyatları

Çoğu kişi için içinde huzurlu ve keyifli bir hayat sürmeyi düşlediği evi satın almak hayatında yaptığı en büyük yatırımlardan biridir. Bu evi almak ve içini zevkine göre döşemek kişinin gelirinin önemli bir kısmının uzun yılar boyunca bu yatırımı finanse etmek için tahsis edeceği anlamına gelir. Fakat bu kadar büyük bir yatırımın yangın, hırsızlık, su basması, deprem gibi risklere maruz kalabileceği düşünülmez. Hayatımızda bu kadar önemi olan ve finansmanı için yıllarca çalıştığımız konut yatırımını bu risklere karşı korumak akıllıca bir hareket olacaktır. Konut sigortası yaptırmak bu koruma için en etkili çözümlerden birisidir.
Konut sigortası ile, sahip olduğumuz konut ve içindeki eşyalar teminat altına alınabilir. Bu sigortayı hem ev sahipleri hem de kiracılar yaptırabilir. Konut sigortasını yaptırmak zorunlu olmasa da bu sigorta yoluyla konutumuzu beklenmedik zararlara karşı güvence altına almak tedbirli bir iş olacaktır. Ülkemizde sadece konut sigorta türlerinden olan deprem sigortasını (DASK) yaptırmak kanunen zorunludur.
DASK’ın yaptırılmaması halinde Afet Kanununa göre devlet tarafından verilen krediler ve konutun depremde hasar görmesi halinde devlet tarafından yapılan yardımlardan faydalanılamaz. Ev alım-satımında DASK poliçesi ibraz edilmelidir. Ayrıca DASK poliçesi gösterilmeden bir konuta elektrik, su ve doğalgaz bağlanmaz. Başka hiçbir durumda konut sigortası yaptırmak zorunlu değildir.
Her ne kadar zorunlu olmasa da konut sigortası hakkında bilgi sahibi olmak ve sonrasında bu sigorta türünden yararlanmak faydalıdır. Aşağında konut sigortası ile bazı soruların cevabını bulabilirsiniz.

Konut Sigortası Nedir?

Konut sigortası, maliki ya da kiracısı olduğunuz konut üzerinde başta yangın rizikosu olmak üzere çeşitli rizikoları teminat altına alan bir mal sigortası türüdür. Mal sigortalarında sigorta mevzu olan belirli bir malın zarar görme rizikosu mevcuttur. Sigortacı size yıllık bir prim ödemeniz karşılığında bu rizikoların gerçekleşme halinde oluşacak zararları tazmin etme taahhüdünü verir. Teminat altına alınacak rizikolar ve zararın tazmin limitleri sizin ve sigortacı arasında yapılacak sigorta sözleşmesi ile belirlenir. Konut sigortası için de aynı hususlar geçerlidir. Örnek verilecek olursa, konutunuzun yangın ya da deprem sonucu zarar görme riski vardır. Sigortacı size yıllık belirli bir prim, diyelim ki bu prim yıllık 500 TL olsun,  ödemeniz karşılığında yangın ya da deprem rizikosunun gerçekleşmesi halinde 100.000’ye kadar tazminde bulunmayı önerdi. Siz de bu öneriyi kabul ettiniz ve sigortacı ile bir sigorta sözleşmesi yaptınız. Konutta yangın çıktı ve bu yangın sonucu 20.000 TL zarar ortaya çıktı. Sigortacı bu miktarı size ödemek zorundadır. Konut sigortası yıllıktır. İsteğiniz takdirde her yıl yenilenebilir.

Eşya Sigortası Nedir?

İstemeniz halinde sadece konutunuza değil eşyalarınıza da sigorta yaptırabilirsiniz. Sigorta şirketleri sadece konut, sadece eşya ya da konut ve eşya birlikte sigorta paketleri önermektedir. Eşya sigortasında da aynen konut sigortasında olduğu gibi sigortacı yıllık belirli bir prim karşılığında belirli rizikoları sonucu oluşan zararları tazmin etmeyi taahhüt eder. Konut ile birlikte eşya için de sigorta yaptırdığınızda her ikisi için toplam bir prim öderseniz. Sigortacı da konut ve eşya için size ayrı ayrı limitler altında tazminde bulunmayı taahhüt eder. Yukarıdaki örneğe dönersek, hem konut hem eşya teminat altına alındığı için daha yüksek bir prim, diyelim ki 750 TL olsun, karşılığında sigortacı konut için verdiği 100.000 TL teminat yanında eşya için de 50.000 TL teminat verir. Yangın sonucu konutta oluşun 20.000 TL zararla birlikte eşyalara da 10.000 TL zarar oluşsun. Sigortacı hem 20.000’yi hem de 10.000’yi tazmin etmek zorundadır.

Neden Konut Sigortası ve Eşya Sigortası Yaptırmalısınız?

Konut sigortası yaptırmanız için şu gibi sebepler sayılabilir:
 • Hayatınızda belki de yaptığınız en büyük yatırım olan konutunuzu küçük bedeller ödeyerek güvence altına alırsınız.
 • Binlerce TL ödeyerek aldığınız eşyalar ya da yaptırdığınız camlar mesela basit bir su baskını sonucu zarar gördü. Bu zarar miktarını sigortacınızdan rahatlıkla tazmin edebilirsiniz.
 • Konut sigortasının bireysel olduğu gibi kamusal olarak da faydaları vardır. Deprem gibi doğal afetlerde konutlar toplu olarak zarar gördüğünde bu zararların hepsini karşılamak mümkün değildir. Devletin konutlarda oluşan her türlü zararı karşılaması söz konusu değildir. Eğer bir ülkede yaygın bir şekilde konut sigortası yaptırılıyorsa bu sigorta sayesinde konutlarda ve eşyalarda meydan gelen toplu ve devasa zararlar daha kolay tazmin edilebilir.
 • Konut sigortasının kiracılar tarafından da yaptırılabilmesi onların kirada oturduğu konutta yaptığı masrafları ve eşyalar üzerinde oluşabilecek zararları tazmin etmelerini sağlar.
 • Konut sigortası anne-bebek bakımı, ambulans yardımı, kombi bakımı, eşya bakımı gibi çok ayrıntılı hizmetler önermektedir. Konut sigortasının verdiği bu hizmetlerin keyfini çıkarabilirsiniz.

Konut Sigortasının Ana ve Ek Teminatları Nelerdir?

Ana Teminat: Konut sigortasının verdiği tek ana teminat yangın teminatıdır. Ek Teminatlar: Bu teminatları ek bir prim karşılığında elde edebilirsiniz.
 • Grev, lokavt, halk hareketleri: Bunlar sonucu oluşan zararlar tazmin edilir. Sigorta şirketleri genellikle bu teminat için % 5 tenzilat uygulamaktadır.
 • Cam kırılması: Camların ya da aynaların kırılmasını teminat altına alır.
 • Ferdi kaza: Sigorta sözleşmesinde belirlenen bir kaza sonucu lehtarın ölümü ya da sakat kalması durumunda belirli limitler altında bir tazminat verilir.
 • Yardım hizmetleri: Elektrik, su gibi işlerde yardım hizmeti verilir.
 • Hırsızlık: Bunun sonucu konuttaki zarar ya da çalına eşya tazmin edilir.
 • Aile reisi sorumluluğu: Sigortalının ya da aile bireylerinin konut içinde üçüncü kişilere vereceği zararlar tazmin edilir.
 • Enflasyondan korunma: Konut ya da eşyaların değerinde enflasyon sonucu oluşan azalmayı tazmin eder.
 • Araç çarpması: Konut araç çarpması sonucu zarar görürse bu tazmin edilir.
 • Enkaz kaldırma: Konutun enkazının kaldırılması masrafları tazmin edilir.
 • Dahili su: Musluk akması ya da diğer dahili su akmaları sonucu oluşan zarar tazmin edilir.
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi: Bunlar sonucu oluşan zarar tazmin edilir.
 • Yer kayması: Eğer bina kayma yüzünden çökerse konuttaki zarar tazmin edilir.
 • Kar ağırlığı: Karın birikmesi sonucu konutta oluşan zararlar tazmin edilir.
 • Fırtına: Fırtına sonucu oluşan zararlar tazmin edilir.

Konut inşa bedeli hesaplanırken konutun satış değeri değil de yeniden inşa maliyeti esas alınır. Bu inşaat maliyeti ise konutun metre karesinin inşaat maliyeti ile konutun dıştan ölçülerek hesaplanan yüz ölçümü çarpımından elde edilen sonuç ile bulunur. Konut metrekaresinin maliyeti için de her yıl Maliye Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığın birlikte belirlediği konut inşaat maliyeti cetveli esas alınır.

Eşya bedeli hesaplanmadan önce nelerin eşya olacağının belirlenmesi gerekir. Konut demirbaşları eşya olarak kabul edilmez. Mesela konutun pencereleri ya da kalorifer petekleri konutun demirbaşı değildir ve bundan dolayı eşya kabul edilmezler. Bunun dışında sigortalının ve birlikte ikamet ettiği tüm aile üyelerin eşyaları eşya olarak kabul edilir. Bundan sonra sadece hukuki olarak eşya kabul edilen eşyalara olan zararlar tazmin edilecektir. Sonrasında eşya bedeli hesaplanır. Bu bedel, eşyanın yerine konulabilmesi ya da satın alınabilmesi için ödenmesi gereken miktardır.

Konut ve eşya sigortası yıllık olarak yapılır. İstediğiniz takdirde bu sigortaları her yıl yenileyebilirsiniz. Burada önceki sigorta şirketini tercih edebileceğiniz gibi başka bir sigorta şirketi de seçebilirsiniz

Anlaşmalı Sigorta Şirketlerimiz

Our latest news

Enthusiastically drive revolutionary opportunities before emerging leadership. Distinctively transform tactical methods of empowerment via resource sucking core.

Lifestyle blog

Appropriately productize fully

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk.

Read more
Technology blog

Quickly formulate backend

Synergistically engage effective ROI after customer directed partnerships.

Read more
Science blog

Objectively extend extensive

Holisticly mesh open-source leadership rather than proactive users.

Read more