Motosiklet Kasko Sigortası

En uygun motosiklet kasko sigortası fiyatları için hemen formu doldurabilirsiniz.

Motosiklet Kasko Sigortası Sıkça Sorulan Sorular

Motosiklet kasko sigortası. otomobil kasko sigortasının hasar, yangın, çalınma ana rizikolarını teminat altına almakla birlikte motosiklete özgü bazı rizikoları da teminat altına alan bir sigorta türüdür.

Motosiklet kazaları ciddi sonuçlara yol açabilmektedir. Kazaya karışma durumundan başka motosikletten düşme, çarpma, yuvarlanma gibi durumla meydana gelebilmektedir. Bunun sonucu motosikletlerin kaza yapma olasılığı ve bu kazalar sonucun bedeni/maddi zarar görme riski daha yüksek olmaktadır.

Motosiklet kaskosu motosikletin uğradığı hasarlar ile birlikte belirli limitlere kadar ölüm/sürekli sakatlık zararlarını tazmin eder. Yine belirli limitlere kadar kask, sürücü kıyafeti, motosiklet çantası gibi motosiklet aksesuarlarını öder. Diğer taraftan farklı sigorta şirketleri farklı teminatlar içeren çeşitli motosiklet kasko sigortası teklifleri sunabilmektedir.

Motosiklet Kasko Sigortası Fiyatı

Motosiklet kasko sigortasında da serbest piyasa koşulları geçerlidir. Sigorta şirketleri fiyatı istedikleri gibi belirleyebilirler. Aynı zamanda bu sigorta türü için herhangi bir tavan ya da taban fiyat öngörülmemiştir. Bununla birlikte sigorta şirketleri fiyat tekliflerini şu kriterlere göre yaparlar:
 • Daha önce kaza yapılıp yapılmadığı
 • Motosikletin yaşı ve markası
 • Sigorta sahibinin yaşı
 • Motosikletin kullanıldığı il
 • Motosikletin kargo değeri

Motosiklet Kasko Sigortası Kapsamı/Teminatları

Motosiklet sigortası aşağıdaki rizikoları teminat altına alır:
 • Çarpma, çarpışma, çarpılma, devrilme, düşme, yuvarlanma
 • Üçüncü kişilerin kötü niyetli hareketleri, muziplikleri
 • Motosikletin yanması
 • Motosikletin çalınması ya da çalınma teşebbüsünde bulunulması
 • Terör faaliyetleri
 • Deprem ve diğer doğal afetler
 • Motosikletin çekilme masrafları
 • Motosiklet anahtarının kaybolması
 • Belli limite kadar ferdi kaza
 • Belli limite kadar cam kırılma
 • Belli limite kadar motosiklet aksesuarları
 • Yardım hizmetleri
 • Kişisel eşya
Ayrıca ek bir sözleşme ile şu rizikolar teminat altına alınabilir:
 • Yurtdışı teminat klozu
 • Yurtdışı yol yardımı
 • Mini onarım
 • Hukuksal koruma

Her motosiklet için kasko sigortası yapılması için asılda hukuki bir engel yoktur. Fakat motosikletlerin hasar rizikosu otomobillere göre daha fazladır. Bundan dolayı bazı sigorta şirketleri motosikletlere kargo yapmayı tercih etmeyebiliyorlar. Bazı sigorta şirketleri ise bazı ölçütler belirliyorlar ve bu ölçütlerin altındaki motosikletlere sigorta yapmak istemiyorlar. Son yıllarda motosiklet sayısındaki artış sonucu her geçen gün daha fazla sigorta şirketi motosiklet kasko sigortasını yapmaya başlamıştır.

Yukarıda belirtildiği gibi sigorta şirketleri motosikletlerin daha rizikolu olduklarını düşünüyorlar. Çünkü motosikletlerin kaza yapma rizikosu dışında devrilme, yuvarlanma, üzerinden düşme gibi rizikoları var. Aynı zamanda motosikletler genellikle hızlı kullanıldığından yapılan kazaları sonucu meydana gelen zarar çok daha fazla oluyor. Tüm bu hususlar sigortalı şirketlerinin motosikletleri daha rizikolu bulma algısını haklı çıkarıyor. Bunun sonucu motosiklet kargo sigortaları otomobil kasko sigortalarına göre daha yüksek oluyor.

Kasko sigortaları belirli rizikoları istisna tutarlar ve bunun sonucu bazı rizikolar kapsam dışında kalır. Mesela her türlü savaş olayı, istila, yabancı düşman hareketleri gibi sebeplerden meydana gelen zararlar istisna edilir. Her türlü nükleer yakıt, atık ya da radyasyondan oluşan zararlar teminat altına alınmaz. Araç sürücü belgesi olmadan kullanılmamışsa hasar tazmin edilmez. Ya da zarar, aracın bakım eksikliğinden kaynaklanmış ise bu zarar teminat dışında kalır. Benzer hususlar motosiklet kargo sigortası içinde de geçerlidir. Özellikle sigorta sahibi, motosiklet kullanımında kasıtlı olarak zarara yol açar ya da kasıtlı olarak zararı artırırsa bu zararlar sigorta teminatı dışında kalır.

Kasko sigortaları genellikle yurtiçindeki rizikolar için geçerlidir ve yurtdışında olan rizikoları teminat altına almazlar. Bu durum motosiklet kasko sigortası için de geçerlidir. Fakat çoğu sigorta şirketi ek bir prim karşılığında yurtdışı rizikoları için de ek bir teminat sağlar. Bu ek prim ödenerek motosiklet kasko sigortasının yurtdışında da geçerli olması sağlanabilir

Eğer motosiklet kredi ile alınmış ise banka alınan kredi karşılığı alacağına güvence olması adına motosiklet üzerine bir rehin koyar. Bu güvenceyi devam ettirebilmek için ise motosikletin uğrayabileceği zararları tazmin edebilecek bir teminat ister. Bunun sonucu kredi vermek için motosiklet kasko sigortasının yaptırılmasını zorunlu kılar. Bu durum motosikleti almak için taşıt kredisi kullanıldığında geçerlidir. Eğer motosiklet ihtiyaç kredisi ile alınmış ise motosiklet kasko sigortası yaptırma zorunluluğu ortadan kalkar.

Anlaşmalı Sigorta Şirketlerimiz

Our latest news

Enthusiastically drive revolutionary opportunities before emerging leadership. Distinctively transform tactical methods of empowerment via resource sucking core.

Lifestyle blog

Appropriately productize fully

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk.

Read more
Technology blog

Quickly formulate backend

Synergistically engage effective ROI after customer directed partnerships.

Read more
Science blog

Objectively extend extensive

Holisticly mesh open-source leadership rather than proactive users.

Read more