Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigorta ile Sgk anlaşmalı özel hastanelerde muayene,tahlil ve ameliyatlarda ekstra fark ücret ödemeyin.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan özel sağlık kuruluşlarında muayene ve tedavi olmak istediğinizde sizden alınacak ödemeleri teminat altına alan bir sigortadır. Yani bu ödemeleri, imzalanan sigorta poliçesindeki şartlarda belirtildiği gibi karşılar. Örneğin; özel hastanede sizden tedavi sonrası 750 TL talep edildiği zaman bunun 220 TL’si SGK’nın Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında karşılanıyorsa, geri kalan 530 TL’lik fark ücreti Tamamlayıcı Sağlık Sigortası tarafından karşılanır.

Bu sayede, SGK anlaşmalı özel bir hastaneye gittiğiniz zaman sadece katılım ücreti ödeyerek rahatça ve kolayca tedavi/muayene olabilirsiniz. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında; sigortalı kişi, devlete ödemekle yükümlü olduğu 15TL’lik katılım ücretini öder. 15TL’lik katılım ücretini aşan tüm masraflar, poliçe teminatları ve özel şartları kapsamında sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı; yaptırabilmek için sigorta firmalarının aradığı şartları karşılamak gerekir. Bu şartlar firmadan firmaya değişebilir. Örnek olarak aşağıda 2 tane firmadan alınan 3 şart sunulmuştur. İlk iki şartı bir firma, üçüncü şartı ise başka bir firma aramaktadır. Görüldüğü gibi firmaların aradığı şartlar farklıdır.

 • 65 yaşından küçük olup, Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan kişiler (bu şartın sigortayı ilk yaptıranlar için aranan şart olduğu vurgulanmış),
 • 0-17 (17 dahil) yaş aralığındaki çocuklar ise ebeveynleri olmadan ek prim uygulanarak tek başlarına sigortalanabilir,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında sigortalı olan (Yani SGK’da kaydı bulunan) 0-56 yaş arası tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.

Bu şartlar referans alınarak bu sağlık sigortası hakkında bilgi edinilebilir. Daha doğru ve kesin bilgi almak için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmayı düşündüğünüz firma ile görüşmeniz ya da firmanın internet sitesindeki bilgileri okumanız yeterli olacaktır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı kullanmak için firmalar bazı şartlar aramaktadır. Firmadan firmaya bu şartlar değişmektedir. Bu şartlar aşağıdaki maddeler halinde özetlenebilir.

 • Senelik olarak sigorta priminin ödenmesi ve poliçenin yenilenmesi,
 • Sigorta poliçesi imzaladıktan sonra eğer varsa bekleme süresinin beklenmesi,
 • Aksi belirtilmediği sürece, sigorta poliçesinin imzalandığı firmanın anlaşmalı hastanelerinin seçilmesi (yani aksi belirtilmedikçe; tamamlayıcı sağlık sigortası, anlaşmalı hastaneler kapsamında geçerlidir),
 • Tamamlayıcı sağlık sigortasının, poliçede belirtilen teminatlar kapsamında kullanılması,
Yukarıdaki şartlar ve bunlara benzer şartlar göz önünde bulundurularak tamamlayıcı sağlık sigortası kullanılabilir.

Özel sağlık veya tamamlayıcı sağlık sigortası için ödenen primler, aylık brüt gelirinizin %15’ini aşmaması şartı ile vergi iadesi olarak geri alınabilir. Bu vergi indiriminden, gelir vergisi ödemek ile yükümlü herkes faydalanabilir. Bu konu ile ilgili şartları 3 madde halinde inceleyebiliriz. Bunlar;

 1. Özel sektörde ücretli çalışanlar: Eğer bordro ile maaş alıyorsanız, vergi indiriminden yararlanabilmek için sağlık sigortası primi ödemesi yaptığınızı gösteren makbuz veya dekontu, çalıştığınız yerin muhasebe veya insan kaynakları bölümüne vermeniz yeterli olacaktır. İşyerinizdeki ilgili bölüm gerekli kayıtları yaptıktan sonra ödediğiniz toplam primin %15’ini vergi iadesi olarak alabilirsiniz. Bu vergi iadesini alabilmek için sağlık sigortası primini düzenli ödemek (taksitleri aksatmamak) gerekir. Normalde brüt maaşınızdan SGK kesintileri düştükten sonra gelir vergisi stopajı hesaplanmaktadır. Sağlık sigortası için vergi iadesi avantajından faydalanmanız durumunda brüt maaşınızdan, ödediğiniz özel veya tamamlayıcı sağlık sigortası primi veya taksitleri de düşürülür. Böylece vergiye tabi geliriniz (vergi matrahı) de düşeceğinden, daha az stopaj ödemiş olursunuz.

 2. Serbest meslek kazancına sahip olanlar: Ticari, kira ile veya zirai kazanç elde edenler bu kapsam içine girebilir. Bu kategorideki kişiler tanımlı bir maaş dışında gelir elde edebilirler. Ancak bu kişilerin vergi iadesi alabilmesi için gelir vergisi beyannamesi verip, muhasebe kaydı yaptırması gerekir. Beyan ettikleri gelirin %15’ine kadar, özel veya tamamlayıcı sağlık sigortası vergi iadesi fırsatından yararlanabilirler. Düzenli ücret geliri olan kişiler ise beyanname vermeden de vergi indiriminden yararlanabilirler.

 3. Devlet memurları: Bu kişiler de, özel veya tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi ve ödeme makbuzlarını çalıştıkları kurumdaki mutemede göstererek vergi indiriminden faydalanabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın içerdiği teminatlar, sigorta poliçesinin imzalandığı firmaya göre değişiklik gösterir. Aşağıda örnek bir firmadan alınan teminatlar gösterilmiştir.

 1. Yatışlı Tedavi Teminatları: (%100 ve limitsiz)
  1. Ameliyat,
  2. Oda-yemek-refakatçi,
  3. Kemoterapi,
  4. Yoğun Bakım,
  5. Diyaliz,
 2. Yatışsız Tedavi Teminatları (%100);
  1. Doktor muayene (10 adet başvuru limitli),
  2. Tanı giderleri,
  3. Fizik tedavi (Maksimum 30 seans),
 3. Ek Prim İle Alınabilecek Teminatlar (%100 ve Yılda bir kez);
  1. Doğum Teminatı,
  2. Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavileri (Tüp bebek) Teminatı.

Tamamlayıcı sağlık sigortalarında; sigortalı kişi, devlete ödemekle yükümlü olduğu 15TL’lik “katılım ücreti”ni öder. 15TL’lik katılım ücretini aşan tüm masraflar, poliçe teminatları ve özel şartları kapsamında sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası, uygun şartları sağlayan her bir birey için T.C. vatandaşlık numarası ile düzenlenen bir sigortadır. Bu nedenle Tamlayıcı Sağlık Sigortası’na sahip olan kişinin eşi ve çocukları aynı sigorta poliçesi (veya kartı) ile bu hizmetten faydalanamazlar. Her bir aile bireyi için başvuru yapılmalıdır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran bir kişi; eğer sigorta şirketi imkan tanıyorsa, sigorta poliçesini mevcut ürün ve planı (kapsam, teminat limiti, ödeme yüzdesi vb. kriterler) dahilinde ömür boyu yenilemeyi taahhüt edebilir. Bu sayede ortaya çıkabilecek hastalıklar dolayısıyla poliçe teminatlarının daraltılmasının, yüksek hastalık ek primi uygulamasının, katılım payı oranının arttırılmasının önüne geçilebilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yapılırken, sigorta şirketi tarafından kişinin önceden geçirmiş olduğu hastalıklar, mevcut durumda bir hastalığının olup olmaması ve aileden gelen kalıtımsal (genetik) hastalıklar incelenir. Belirtileri hemen ortaya çıkamayan hastalıkların ise bir süre takibinin yapılması gerekebilir. Sigorta şirketi, bu takip için gerekli süre geçmeden bazı hastalıklara ilişkin tedavi ücretini poliçeye dahil etmeyebilir. Ek olarak; bazı sigorta şirketleri, çalışma politikaları gereği, tamamlayıcı sağlık sigortası imzalandıktan 3 veya 6 ay sonra verdiği teminatları devreye sokabilir. Yani sigortanızı imzaladıktan sonra sunulan imkanlardan yararlanmak için 3 veya 6 ay beklemeniz gerekebilir. İşte, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile ilgili olan bu sürelere genel olarak; Bekleme Süresi adı verilir. Bu bekleme süresi imzalanan sigorta poliçesine göre değişiklik göstermektedir.

Doktor tarafından yazılan ilaçlar, tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında değildir.

Anlaşmalı Sigorta Şirketlerimiz

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hakkında Bilgiler

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için aşağıdaki haberleri okuyabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık blog

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Dikkat Etmeniz Gereken 12 Teminat

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırırken nelere dikkat etmeliyim sorusunu bu yazıda ayrıntısıyla cevaplandıracağız.

Devamını Oku
Tamamlayıcı Sağlık blog

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Nasıl Alınır ?

Tamamlayıcı Sağlık Vergi İndirim hakkında bilginiz yoksa bu yazı tam da size göre mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.

Devamını Oku
Tamamlayıcı Sağlık blog

SGK Borcu Olanlar Özel Hastanede Tedavi Olabilir Mi ?

SGK borcu olanlar tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanabilir miyim? Sizlere sıkça sorulan bu soruyu bu makalede cevapladık.

Devamını Oku