En Uygun Trafik Sigortası

En uygun trafik sigortası fiyatları için hemen formu doldurabilirsiniz.

Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları

Zorunlu Trafik Sigortası Karayolları Trafik Kanunu’na göre zorunlu trafik sigortası, araç sahibi her birey tarafından yaptırılması zorunlu olan bir sigorta türüdür. Aracın sahibi ile kullanıcısının farklı bireyler olduğu durumlarda poliçenin araç sahibi üzerine yapılması gerekmektedir.

Zorunlu trafik sigortası, Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir ve başka bir ülkede geçerliliği yoktur. Trafik sigortası, trafikte meydana gelen kaza vb. olaylarda karşı tarafa ve üçüncü kişilere yönelik maddi ve bedeni tazmin sağlamaktadır. Manevi tazminata ilişkin talepleri karşılamamaktadır.

Trafik sigortasının amacı, araç sahiplerinin trafikte meydana getirdiği zarar, hasar ve mağduriyetlerin giderilmesini sağlamak ve trafiğe çıkan her sürücüyü güvence altına almaktır.

Trafik sigortasının kapsamında iki tür teminat bulunmaktadır. Biri mevzuat gereğince her poliçede bulunması icap eden ana teminatlar, diğeri ise poliçenin özelliğine ve kısmen araç sahibinin isteğine göre şekillenen ek teminatlardır.

Trafik sigortası ana teminatları:

 • Ölüm
 • Maddi Zararlar
 • Sürekli Sakatlık
 • Sağlık Giderleri


Poliçeye, risk durumuna ve araç sahibinin talebine göre değişiklik gösteren ek teminatlar:
 • Mini Onarım Hizmeti
 • Asistans
 • Hukukî Koruma
 • Sigara Yanığı
 • Ferdî kaza
 • Üçüncü kişilere karşı malî sorumluluk
 • Anahtar kaybı

Karayolları Trafik Kanunu’na göre, trafik sigortası yaptırılmadığı ya da poliçesi yıllık olarak yenilenmediği takdirde, her ay için artarak uygulanan cezai yaptırımlar bulunmaktadır. Bu nedenle, trafik poliçesindeki 1 yıllık süre dolmadan poliçenin yenilenmesi önem arz etmektedir. Bir yıllık süre dolduktan sonraki ilk bir ay içerisinde yaptırılacak sigorta poliçelerine %5 oranında gecikme zammı (cezası) uygulanmaktadır. Sonraki aylarda gecikme zammı oranı da artmaktadır.

Araç sahibinin sigorta yaptırmadan trafiğe çıktığı yetkililerce tespit edildiğinde, ilk seferde para cezası kesilmektedir. Tekrarı halinde aracın bağlanması (sigortası yaptırılana dek bir otoparka çekilmesi) ve park ücretinin de sürücüye ödettirilmesi gibi yaptırımlar söz konusu olmaktadır.

Zorunlu trafik sigortası yaptırmamanın 15 gün boyunca cezaya bağlanmadığı durum ise, araç alım satımıdır. Araç sahibinin aracı almasından itibaren 15 gün boyunca önceki sigorta devam edecektir ve bu süreçte aracın yeni sahibine gecikme zammı vb. yaptırımlar uygulanmayacaktır.

Tavan fiyat uygulamasına etki eden ölçütler şunlardır:

 • Aracın ili / plakası
 • Araç sahibinin hasar basamağı (1’den 7’ye kadar)
 • Araç türü (otomobil, kamyonet, otobüs, traktör…)


Trafik sigortasında fiyatları şekillendiren en önemli parametre, hasar basamaklarıdır. Buna göre, toplamda yedi hasar basamağı bulunmaktadır ve ilk kez sigorta yaptıran bir araç sahibi dördüncü basamakta yer almaktadır. Kaza nedeniyle sigorta poliçesi delinen araç sahibi, bir sonraki poliçe döneminde 3’üncü basamağa gerilemektedir. Sigortadan karşılanan her bir kazada, poliçe sahibi bir basamak geriye gitmekte ve daha fazla poliçe ücreti ödemektedir. Hasarlı kapatılan her poliçe yılı nedeniyle ertesi yıllarda sırasıyla %50, %100 ve %150 oranında prim artırımı yapılmaktadır. Doğru orantılı olarak, kazasız geçirilen her poliçe dönemi sonunda araç sahibi bir üst basamağa yükselmekte ve daha az sigorta ücreti ödemektedir. Hasarsız kapatılan her poliçe yılı nedeniyle ertesi yıllarda sırasıyla %15, %30 ve %45 oranında hasarsızlık indirimi yapılmaktadır.

Tavan fiyat uygulaması, trafik sigortalarında meydana gelen fahiş prim artışlarını kontrol ve düzenleme altına almak amacıyla 2017 yılında yürürlüğe konmuştur. Buna göre; her bir basamağın her ildeki tavan fiyatı belirlenmiş ve bu tutarın üzerine çıkılması yasaklanmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere trafik sigortası fiyatları ilden ile değişiklik göstermektedir. Bu farklılıkta illerin sosyo ekonomik durumu ile kaza riski ve güvenlik koşulları belirleyicidir.

Kaza riski değerlendirmesine göre, ülkemiz 8 bölgeye ayrılmış ve risk oranına bakılarak çeşitli oranlarda indirim ve artırım öngörülmüştür. Buna göre; kaza riskinin en yüksek olduğu İstanbul için %6 oranında prim artırımı uygulanmaktadır. İstanbul’dan sonra gelen ikinci bölgede Kocaeli, Ankara ve Bursa yer almaktadır. Bu iller için öngörülen prim artırımı ise %3 oranındadır. Üçüncü bölgede ise herhangi bir indirim veya artırımın uygulanmadığı İzmir, Kayseri, Yalova ve Erzurum şehirleri yer almaktadır. Dördüncü ve sonraki bölgelerde bulunan illere %1’den %5’e kadar artan oranda indirim uygulanmaktadır.

Hasar Basamağı İstanbul Ankara İzmir (TL)

 1. Basamak: 3596 – 3494 – 3392
 2. Basamak: 2877 – 2795 – 2714
 3. Basamak: 2158 – 2096 – 2035
 4. Basamak: 1438 – 1398 – 1357
 5. Basamak: 1223 – 1188 – 1153
 6. Basamak: 1007 – 978 – 950
 7. Basamak: 791 – 769 – 746


Aracın cinsi, trafik sigortalarında tavan fiyata etki eden en önemli parametreler arasında yer almaktadır. 2020 yılı itibariyle İstanbul özelinde bir otomobil için uygulanan en düşük (7. basamak) tavan fiyat 791 TL’dir. Aynı şartlardaki bir kamyonetin poliçe ücreti 1034 TL, minibüsün poliçe ücreti 1390 TL, ticari taksinin sigorta poliçesi ücreti ise 2048 TL tutarındadır. Görüldüğü gibi trafik sigortası fiyatları, sigortalanan aracın cinsi ve kullanım şekline göre değişiklik göstermektedir.

Kasko (kara taşıtları sigortası) ile trafik sigortası arasındaki temel farklar şunlardır:

 • Araç sahiplerinin kasko yaptırma zorunluluğu yoktur. İsteyen araç sahibi yaptırabilmektedir. Trafik sigortası ise zorunludur ve yaptırılmadan trafiğe çıkılması yasaktır.
 • Kasko, araç sahibinin kendi hasarlarını (maddi, bedeni, manevi) karşılamaktadır. Zorunlu trafik sigortası ise karşı tarafın ve üçüncü kişilerin maddi ve bedeni hasarlarını karşılamaktadır.
 • Kasko manevi tazminatı karşılamaktadır. Zorunlu trafik sigortası ise, manevi mağduriyetleri gidermemektedir.
 • Trafik sigortasının kapsamı ve içeriği Hazine Müsteşarlığınca belirlenmektedir. Bu nedenle standart bir çerçeveye sahiptir. Sınırlı şekilde ve standart ek teminatlarla genişletilebilmektedir. Kaskoda ise müşterinin talepleri çerçevesinde poliçeyi genişletmek mümkündür.


Anahtar kelimeler: zorunlu trafik sigortası, trafik sigortası, trafik sigortası fiyatları, sigorta poliçesi, tavan fiyat uygulaması, hasarsızlık indirimi, trafik sigortasının kapsamı,

Sigorta Gross web sitesi üzerinden en uygun trafik sigortası fiyatlarını araştırmak için fiyat teklifi doldurabilirsiniz.

Anlaşmalı Sigorta Şirketlerimiz

Trafik Sigortası Hakkında Bilgiler

Trafik sigortası ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için aşağıdaki haberleri okuyabilirsiniz.

Lifestyle blog

Appropriately productize fully

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk.

Read more
Technology blog

Quickly formulate backend

Synergistically engage effective ROI after customer directed partnerships.

Read more
Science blog

Objectively extend extensive

Holisticly mesh open-source leadership rather than proactive users.

Read more