En Uygun Trafik Sigortası

En uygun trafik sigortası fiyatları için hemen formu doldurabilirsiniz.

Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları

Zorunlu trafik sigortası 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tüm araç sahipleri tarafından yapılması gereken zorunlu bir sigorta türüdür. Bu sigorta, sigortalanmış aracın Türkiye sınırları içerisindeki karayollarında işletilmesi esnasında bir kazaya karışması halinde bu kaza sonrası araç tarafından karşı tarafa verilen maddi ve bedeni zararları tazmin eder. Ölüm, tedavi ve maddi hasarlar için belirli teminatlar öngörür. Böylelikle araç sahibinin kazada kusuru olsa bile zarar sorumluluğunu sigorta teminatı limitlerine kadar tazmin eder.

Türkiye sınırları içerisindeki karayollarında işletilen yaklaşık 23 Milyon araç vardır. Her yıl bu araçların bir kısmının karıştığı 1 Milyondan fazla kaza meydana gelmektedir. Tüm bu veriler sonucu araç sahipleri arasında ölüm, bedeni zararlar ve maddi zararlar konularında milyonlarca hukuki uyuşmazlık oluşur. Trafik sigortası bu uyuşmazlıkları büyük oranda çözen etkili ve pratik bir sistem sunar. Kazalar sonucu oluşan zararları teminat limitlerine kadar tazmin ederek kaza taraflarının haklarını mahkemelerde aramaları gereğini ortadan kaldırır. Sonuç olarak hem mahkemelerin iş yükünü azaltır hem de araç sahiplerin zararlarını kolay bir şekilde karşılamalarını sağlar.

Zorunlu trafik sigortası ile ilgili sıkça sorulan sorular ;

En uygun trafik sigortası herkesin aradığı bir üründür bundan dolayı ülkemizde sigorta sektörü serbest piyasa koşulları altında çalışmaktadır. Bunun sonucu sigorta sektöründe yoğun bir rekabet görülmektedir. Sigorta şirketleri tavan fiyatı geçmemek şartıyla çok çeşitli fiyatlar önermektedirler. Bundan dolayı trafik sigortasını satın almadan önce iyi bir araştırma yapmak ve sigorta tekliflerini karşılaştırmak oldukça önemlidir. Web sitemiz üzerinden sigorta şirketlerinin trafik sigortası fiyatlarını karşılaştırabilirsiniz.

Trafik sigortasında her araç sahibi için teminatlar ve limitler aynıdır. Buna rağmen her araç sahibi için farklı sigorta primleri söz konusu olabilir. Bu durum araç sahibinin önceki yıllarda kaza yapıp yapmadığı ile doğrudan ilgilidir. Güncel sigorta genel şartları kaza yapma durumu ya da hasarsızlığa göre 7 farklı basamak öngörmüştür. Hangi basamakta olduğunuz şu durumlara göre belirlenir ve prim bu basamağa göre hesaplanır:
1.Basamak: Eğer sigorta döneminden önce 3 yıl üst üste kaza yapmışsanız priminizde % 150 artış olur.
2.Basamak: Sigorta döneminden önce 2 yıl üst üste kaza yapmışsanız priminizde % 100 artış olur.
3.Basamak: İlk yılınızı hasarla kapatmışsanız % 50 artış olur.
4.Basamak: İlk defa trafiğe çıkanlar içindir. Primde artırım ya da indirim olmaz.
5. Basamak: İlk yılını hasarsız geçirenlere % 15 indirim olur.
6. Basamak: İkinci yılını hasarsız geçirenlere % 30 indirim olur.
7. Basamak: Üçüncü yılını hasarsız geçirenlere % 45 indirim olur.
Ayrıca primin hesaplanmasında aracın yaşı ve markası, araç sahibinin yaşı ve yaşanılan şehir de rol oynar.

2015 yılından itibaren trafik sigortası primine yapılan zamlar trafik sigortası tavan fiyat tartışmasını gündeme getirmiştir. Bu zamların araç sahiplerini etkilenmemesi adına 2017 yılı Nisan ayı itibariyle trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasına geçilmiştir. Buna göre sigorta şirketleri bu tavan fiyat üzerinde bir prim belirleyemezler.
Trafik sigortası tavan fiyatını şu üç faktör belirler: aracın bulunduğu il, aracın türü ve sigorta basamağı. Bu faktörler kullanılarak hesaplanan tavan fiyat ancak her yıl belirlenen enflasyon oranında artırabilir. Sigorta şirketleri tavan fiyatın altında istedikleri fiyatla rekabet edebilirler. Bu şekilde bir tavan fiyat belirlenmesi araç sahiplerinin lehine olmuştur.

Hasar Basamağı İstanbul Ankara İzmir (TL)

 1. Basamak: 3596 – 3494 – 3392
 2. Basamak: 2877 – 2795 – 2714
 3. Basamak: 2158 – 2096 – 2035
 4. Basamak: 1438 – 1398 – 1357
 5. Basamak: 1223 – 1188 – 1153
 6. Basamak: 1007 – 978 – 950
 7. Basamak: 791 – 769 – 746


Aracın cinsi, trafik sigortalarında tavan fiyata etki eden en önemli parametreler arasında yer almaktadır. 2020 yılı itibariyle İstanbul özelinde bir otomobil için uygulanan en düşük (7. basamak) tavan fiyat 791 TL’dir. Aynı şartlardaki bir kamyonetin poliçe ücreti 1034 TL, minibüsün poliçe ücreti 1390 TL, ticari taksinin sigorta poliçesi ücreti ise 2048 TL tutarındadır. Görüldüğü gibi trafik sigortası fiyatları, sigortalanan aracın cinsi ve kullanım şekline göre değişiklik göstermektedir.

Trafik Sigortası; Uzun adı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sigortası olan trafik sigortası 2918 Sayılı Kanuna göre motorlu araçların karayollarında işletilmesi sırasında meydana gelen kazalarda üçüncü kişilerin uğradığı zararlara karşı güvence veren ve bu zararları tazmin eden yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır.2918 Sayılı Kanuna göre şu kişiler bu sigortayı yaptırmak zorundadır:

 • Motorlu araç işletenler
 • Çekici işletenler
 • Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanlar
 • Yarış düzenleyenler

Eğer trafik sigortası poliçesini sorgulamak istiyorsanız ‘turkiye.gov.tr.” internet sitesinden Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sistemi üzerinden ‘Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama’ bölümünden bu sorgulamaya yapabilirsiniz. Bu sorgulamayı yapabilmek için e-devlet şifresi ya da elektronik imza gibi bilgilere sahip olunması gerekir. Eğer sigorta şirketleri tekliflerini karşılaştırmak istiyorsanız Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi web sitesi online işlemler üzerinden bu karşılaştırmayı yapabilirsiniz.

2918 Sayılı Kanunun 91. Maddesine göre motorlu araç işletenlerin trafik sigortası yaptırması zorunludur. Bir aracın trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkması mümkün değildir. Eğer bu durum tespit edilirse araç trafikten men edilir. Ayrıca bu ihlal için para cezası kesilir. Kaza durumunda trafik sigortası olmadığı hallerde karşı tarafın zararına katlanılmak zorunda kalınır.

Bir aracın trafik sigortasının olmaması muayene sırasında ağır kusur sayılır. Bundan dolayı aracın muayeneden geçmesi mümkün değildir. Bunun için muayene öncesinde geçerli bir trafik sigortası yaptırılması gerekir.

Bu iki sigorta türü arasında şu farklılıklar sayılabilir:
Trafik sigortası bir sorumluluk sigortası iken kasko sigortası bir mal sigortasıdır. Yani trafik sigortası üçüncü kişilere verdiğimiz zararlara karşı sorumluluğumuzu öder. Kasko sigortası ise kendi aracımıza gelen zararları öder.
Trafik sigortasını yaptırmak zorunlu iken kasko sigortasını yaptırmak isteğe bağlıdır.
Trafik sigortasını teminatı ve limitlerinin kapsamını büyük oranda kanun belirler iken kasko sigortası kapsamını daha çok sigorta sözleşmesi belirler.

Trafik sigortası araç sahibinin sadece karşı tarafa verdiği zararları karşılar. Kendinin uğradığı zararlar ancak karşı tarafın kusuru oranına göre karşı tarafça karşılanır. Eğer kendisi kazadan tam olarak sorumlu ise aracının uğradığı zararı tazmin etmesi mümkün değildir. Eğer kendi aracının da her halükarda sigorta teminatı kapsamı altında olması isteniyorsa Kasko sigortası yaptırmak mantıklıdır. Ayrıca kasko sigortası araca kaza dışında yangın, patlama, hırsızlık, deprem gibi durumlarda da bir teminat sağlar.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sistemine ‘turkiye.gov.tr’ üzerinde giriş yaparak ya da plaka numarasını 5664’e kısa mesaj atarak hasar kaydı sorgulanabilir. Mesaj yoluyla hasar sorgulama ücretlidir.

Trafik cezalarının trafik sigortasına etkisi ile ilgili kanunda bir hüküm yok idi. Fakat 24/04/2019 tarihinde Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bu hususta bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre sürücülerin ceza puanları, sürücü belgesine el konulması süresi ve el konulma sebepleri trafik sigortası primini belirlemede rol oynayabilecektir.

Yeni sigorta genel şartlarına göre araç satıldığında mevcut trafik sigortasının yeni sahibe devredilmesi artık mümkün değildir. Eski poliçenin iptal edilip kalan primlerin eski sahibe iade edilmesi gerekir. Yeni sahip ise yeni bir sigorta poliçesi yaptırması gerekir. Bundan dolayı araç satıldığında noter satışından sonra 10 gün içerisinde trafik sigortası ücret iadesi talebiyle sigorta şirketine yada acenteleriner müracaat edilmelidir.

Trafik sigortası aşağındaki teminatları kapsar:

 • Ölüm
 • Tedavi giderleri
 • Maddi zararlar
 • Sürekli sakatlık
Ayrıca aşağıdaki ek teminatlar sağlanabilir:
 • Üçüncü kişi zararları
 • Mini onarım hizmeti
 • Asistan hizmetleri
 • Ferdi kaza
 • Hukuksal yardım hizmeti
 • Sigara yanığı
 • Kamuya verilen zararlar

 • Her gecikilen ay için primlerde gecikme cezası ödenir.
 • Zorunlu trafik sigortasının olmadığı trafik ekiplerince tespit edilirse aracınız trafikten men edilir ve bir otoparka çekilir.
 • Sigortanız olmadığı için para cezası kesilir. Bu cezayı ve otopark ücretini ödemek zorunda kalırsınız.

 • Aracınız trafikten men edilir.
 • Sigorta yaptırılmadığı için para cezası kesilir.
 • Aracınız bir kazaya karışırsa karşı tarafın masraflarını siz ödemek zorunda kalırsınız. Mahkeme işlemlerini kendiniz yürütürsünüz.

Trafik sigortasında sigorta dönemi 1 yıldır. Sadece şu iki istisnai durumda kısa süreli trafik sigortası yaptırılabilir:

 • Geçici plakalar için
 • Yabancı plakalı olup uluslararası eşya ve yolcu taşımacılığında kullanılan araçların Türkiye’de bulunduğu süre için

Kaza sonrasında tazminat alabilmek için kaza ve hasar ile ilgili belgeler ve tutanaklar sigorta şirketine iletilmelidir. Bu belge ve tutanakların tam olarak tesliminden sonra 8 işgünü içeresinde sigorta tazminatı ödenir.

Bu mümkün değildir. Eski poliçe iptal edilip yeni araç için yeni bir poliçe yaptırmak gerekir. Eski poliçeden prim iadesi alınabilir.

Zorunlu trafik sigortası sadece karayollarında işletilen araçların neden olduğu zararları karşılar. Otoparklar kapalı mekanları olduğu için buralarda araçların işletildiği kabul edilmez ve bundan dolayı trafik sigortası otoparklardaki kazalardaki zararları ödemez. Bu zararlar için kasko sigortasına müracaat edilmelidir.

Zorunlu trafik sigortasının limitleri artırılamaz. Ek bir teminat isteniyorsa ihtiyari trafik sigortası yaptırılabilir.

Yeni yönetmelik ile birlikte sigorta poliçesi taşıma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Bir aracın trafik sigortasının olup olmadığı trafik ekiplerince sistem üzerinde görülebilir. Fakat kaza durumunda gerekli işlemlerin yapılabilmesi için sigorta poliçesini taşımakta faydı vardır.

Bu konuda Trafik Kanununda doğrudan bir hüküm yoktur. Fakat Kanuna göre trafik sigortası üçüncü kişilerin maddi zararlarını karşılayabilir. Hayvan Koruma Kanuna göre ise bir hayvana aracıyla çarpan kişi hayvanı en yakın veterinere götürüp tedavi ettirmek zorundadır. Bu durumda veterinere ödenen masraflar trafik sigortasında tarafından ödenmesi gerekir. Uygulamada ise sigorta şirketleri sahipli ya da sahipsiz havyan ayırımı yapıyorlar. Sahipli hayvanların için yapılan veteriner masrafını öderken sahipsiz hayvanlar için yapılanları ödemiyorlar. Masrafların iadesini sağlanması için yaralanmanın araç çarpmasında kaynaklandığını gösteren bir veteriner raporu olması gerekiyor.

Duvara verilen zararlar üçüncü kişilere verilen maddi zarar olarak kabul edilir ve trafik sigortası tarafından ödenir.

Araç satış tarihi ve poliçe sona erme tarihi arasındaki kullanılmayan süreler hesaplanarak buna göre prim iadesi yapılır.

Trafik sigortasında her kaza yapılmayan yıl için bir üst basamağı çıkılır ve her basamakta belirli oranlarda indirimler elde edilir. Ayrıca aracın yaşı ve markası, kullanıldığı il ve araç sahibinin yaşı ödenen primi etkiler. Tüm bu faktörler göz önüne alınarak bir tavan fiyat belirlenir. Sigorta şirketleri bu tavan fiyatın altında teklif verebilir. Bundan dolayı sigorta primleri farklı şirketler için farklı olabilir.

Hasarsızlık menfaati sigortalanan kişiyle ilgili bir husustur. Bundan dolayı sigorta şirketi değiştirilse bile bu konuda bir hak kaybı olmaz

Bu durumda kimlik ve ruhsat ile sigorta şirketine başvurup yeni bir poliçe çıkarılabilir.

Bu durumda kimlik ve ruhsat ile sigorta şirketine başvurup yeni bir poliçe çıkarılabilir.

Tescilden sonra 30 gün içeresinde zamlı prim ödenmez. Bu süre geçirilirse geçen her 30 gün için % 5 zamlı ödeme yapılır.

Trafik sigortası, teminat limitlerinin aşılmaması kaydıyla hukuki masrafları da teminat altına alır. Bu hukuki masrafların altında dava masrafları ve avukatlık masrafları bulunur. Hukuki masraflarının ödenmesi için kaza sonucu meydana gelen hasardan araç sahibinin kusuru olmaması gerekir.

Anlaşmalı Sigorta Şirketlerimiz

Trafik Sigortası Hakkında Bilgiler

Trafik sigortası ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için aşağıdaki haberleri okuyabilirsiniz.

Trafik Sigortası Trafik Sigortası

Trafik Cezası Ücretleri 2020 Yılı Listesi

Trafik Cezası Ücretleri 2020 Yılı Listesi Hakkında Bilgi Alın

Devamını Oku
Trafik Sigortası Trafik Sigortası

Aracın Kayıtlı Olduğu İl Trafik Sigortası Primini Etkiler mi?

Aracın Kayıtlı Olduğu İl Trafik Sigortası Primini Etkiler mi? Hakkında Bilgi Alın

Devamını Oku
Trafik Sigortası Trafik Sigortası

Kazada Karşı Tarafın Trafik Sigortası Olmaması Durumunda Neler Yapılmalı?

Kazada Karşı Tarafın Trafik Sigortası Olmaması Durumunda Neler Yapılmalı? Hakkında Bilgi Alın

Devamını Oku