Yabancı Sağlık Sigprtası

En uygun yabancı sağlık sigortası fiyatları için hemen formu doldurabilirsiniz.

Yabancı Sağlık Sigortası Fiyatları

11 Nisan 2014 tarihli bir kanun değişikliği ile Türkiye’de oturum izni almak için başvuruda bulunan yabancı kişiler ‘yabancı sağlık sigortasına’ sahip olmak zorundadır. Bu kanun değişikliğine göre yabancı kişiler Türkiye’de oturum izni başvurusu yaptıklarında bu başvuru için gerekli belgeler içinde 1 yıllık olarak yapılmış özel sağlık sigortası poliçesini ibraz etmek zorundadırlar. Özel sağlık sigortası poliçesini ibraz etme zorunluluğu Türkiye’de çalışma izni başvurusu yapan yabancılar için de geçerlidir. Günümüzde bir sağlık güvencesine sahip olmak herkes için temel bir gerekliliktir. Çünkü kaza veya başka sebeplerden dolayı yaralanma ya da hastalık teşhis, tedavi ve bakım masrafları astronomik rakamlara ulaşabilmektedir. Bu masrafları karşılayacak bir sağlık güvencesine sahip olmadığımız zaman hayatımızı ve sağlımız tehdit etmiş oluruz. Bundan dolayı, çoğu ülke tüm vatandaşlarına asgari bir sağlık güvence sağlayacak sosyal güvenlik kurumlarını kurmuşlardır. Fakat bu sosyal güvenlik kurumları yurtdışındaki sağlık harcamalarını ve masraflarını güvence altına almazlar. Bunun sonucu yabancı uyruklu kişiler maruz kalabilecekleri yaralanmalara ve hastalıklara karşı korumasız kalırlar. Yabancı sağlık sigortası bu korumasızlığa ve güvencesizliğe bir çare olmaktadır. Çoğu ülke, yabancı uyruklu kişileri sağlık güvencesinden mahrum etmemek adına bu sigortayı zorunlu tutmaktadır. Ülkemizde de bu sebepten dolayı yabancı sağlık sigortasını yaptırmak yabancı uyruklu kişiler için zorunlu tutulmuştur. Böylelikle ülkemizdeki kamu ve özel sağlık kuruluşlarında yararlanabilmelerinin önü açılmıştır. Bu yazıda yabancı sağlık sigortası ile ilgili bazı sıkça sorulan soruların cevabını vereceğiz.

Yabancı Sağlık Sigortasının Yaptırılma Amacı Nedir?

Bu sigortayı yaptırmak kanuni bir zorunluluktur. Türkiye’de oturum izni, ikamet tezkeresi ya da çalışma izni almak isteyen tüm yabancı uyruklu kişiler ilgili resmi makama zorunlu diğer belgelerle birlikte yabancı sağlık sigorta poliçesini ibraz etmek zorundadırlar. Bu sigortanın yaptırılmasının ve yaptırılmasının zorunlu tutulmasının temel amacı yabancı uyruklu kişilere Türkiye’de kalma süreleri boyunca bir sağlık güvencesi sağlamaktır. Yoksa yabancı uyruklu kişilerin acil müdahaleler dışında Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden faydalanmaları mümkün olmayacaktır.

Kimler Yabancı Sağlık Sigortası Poliçesi Yaptırabilir?

Türkiye’de oturum izni, ikamet tezkeresi ya da çalışma izni almak isteyen 0-64 yaş aralığındaki tüm yabancı uyruklu kişiler yabancı sağlık sigortası poliçesi yaptırabilirler. Bu sigorta her birey için ayrı ayrı yapılır. Yani yurtiçinde mevcut sigorta güvencelerinde olduğu gibi ebeveynlerden ya da eşlerden birisi sigortalı olduğunda 18 yaşı altındaki çocukların ya da sigorta güvencesi olmayan eşin bu sigortadan yararlanması mümkün değildir. Örnek verecek olursak, Türkiye’de oturum izni almak isteyen beş kişilik ailede her aile bireyi için ayrı ayrı yabancı sağlık sigortası yaptırılması gerekir. Bu durumda oturma izni alabilmek için ilgili resmi makama beş ayrı sigorta poliçesi ibraz etmek gerekir. Diğer taraftan yabancı sağlık sigortasında azami sigorta süresi 2 yıldır. Bunlar dışında diş ve çene sağlığı için yapılan masraflar karşılanmaz. Sadece kaza sonrası diş ve çene zarar görmüş ise bunun tedavisi 1000 TL’ye kadar ve % 20 katılım payı alınarak yapılır. Yukarıdaki teşhis ve tedaviler sigorta poliçesi genel şartlarında belirtilir ve sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu sağlık kurum ve kuruluşlarda yapılır. Poliçede bu teşhis ve tedaviler için teminat, limitler, istisna ve muafiyetler, teminat kapsamı dışı durumlar belirtilir.

Anlaşmalı Hastanelere Gittiğim Zaman Ne Kadarını Ödemeliyim?

Anlaşmalı sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tedavi için tazmin limitleri ve katılım payı oranları sigorta şirketi ile yapılan sigorta sözleşmesiyle belirlenir ve sigorta poliçesinde gösterilir. Genellikle çoğu sigorta şirketi anlaşmalı hastanelerdeki yatarak teşhis ve tedavi masraflarının tamamını sınırsız bir şekilde tazmin ederler. Eğer anlaşmalı olmayan hastanelerde yatarak teşhis ve tedavi olunursa azami 20.000 TL bir limit dahilinde ve % 20 katılım payı alınarak harcama ve masraflar tazmin edilir. Ayakta teşhis ve tedavi limiti ise genelde azami 2.000 TL’dir. Ayakta teşhis ve tedavi için ayrıca % 40-60 oranında bir katılım payı alınır

Türkiye’ye Kısa Süreli İş Seyahati ile ya da Tatil için Gelen Yabancı Kişiler için Yabancı Sağlık Sigortası Zorunlu mudur?

Yabancı sağlık sigortası sadece Türkiye’de oturma izni, ikamet tezkeresi ve çalışma izni almak isteyen yabancı uyruklu kişiler için zorunludur. Bundan dolayı Türkiye’ye kısa süreli iş seyahati ile ya da tatil için gelen yabancı uyruklu kişilerin bu sigortayı yaptırmaları zorunlu değildir. Fakat yukarıda belirtildiği gibi, yabancı bir ülkeye seyahat edildiğinde olası sağlık sorunlarını güvence altına almak oldukça önemlidir. Bundan dolayı Türkiye’ye kısa süreli seyahat eden yabancı uyruklu kişilere seyahat sigortası gibi bir sigorta güvencesi edinmeleri tavsiye edilir.

Eşi Türk Vatandaşı olan Yabancı Kişilerin de Yabancı Sağlık Sigortası Yaptırması Zorunlu mudur?

Yabancı uyruklu eş Türk vatandaşı olan eşinin yurtiçinde bulunan sağlık güvencesinden faydalanabilir. Bu güvenceden yararlanmak için eşe güvence sağlamasını düzenleyen genel hükümlerin prosedürlerine uyarak sosyal güvenlik kurumuna başvuruda bulunulmalıdır. Eğer Türk vatandaşı eşin sağlık güvencesinden yararlanılmak istenmiyorsa bu durumda yabancı uyruklu eşin Türkiye’de oturum izni alabilmesi için yabancı sağlık sigortasını yaptırması gerekir.

Yabancı Sağlık Sigortası Sıkça Sorulan Sorular

Yabancı sağlık sigortası, 2014/9 sayılı ‘İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına ilişkin Genelge’ uyarınca Türkiye’de oturma izni veya ikamet tezkeresi için başvuruda bulunan yabancı kişilerin bu taleplerinin kabul edilebilmesi için en az 1 yıl olarak yaptırmaları gereken bir özel sağlık sigortası türüdür. Bu sigorta sayesinde yabancı uyruklu kişiler Sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu sağlık kurum ve kuruluşlarında olası yaralanmalarını ya da hastalıklarını teşhis ve tedavi ettirme imkânı bulurlar.

Sigorta poliçesi şu teminatları kapsar: Ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavi masrafları
Muayene ücretleri
Doktor tarafından reçetelenmiş ilaç masrafları
Cerrahi amaçlarla yatış masrafları
Laboratuvar test masrafları
Röntgen, MR ve benzeri çekimler
Kemoterapi ve ışın tedavisi
Tek kişilik odada refakatçi ile birlikte kalma harcaması
Diyaliz masrafları
Yoğun bakım için yapılan masraflar
Serum, alçı, pansuman gibi durumlar için yapılan masraflar

Yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye’de eğitim için oturum izni alabilmeleri için yabancı sağlık sigortası yaptırmak zorundadır. Bu sigorta öğretim süresi boyunca her sene yenilenmelidir. Sonuç olarak Türkiye’de öğrenim gören öğrenciler yabancı sağlık sigortasını yaptırmak zorundadırlar.  

Sigorta şirketleri doğum ve gebelik durumlarını sigorta teminatı içine dahil etmemektedirler. Eğer doğum ve gebelik için ayrı bir teminat isteniyorsa bu durumları teminat altına alan ayrı bir özel sağlık sigortası yaptırılmalıdır. Bunun dışında doğum ve gebelik sağlık masrafları yabancı uyruklu kişinin kendisi tarafından karşılanması gerekir.

Yukarıda da belirtildiği üzere yabancı sağlık sigortası diş tedavi masraflarını ödemez. Sadece kaza sonucu diş ya da çenede oluşan sağlık sorunlarını 1.000 TL limitine kadar ve % 20 katılım oranı alarak öder..

Yabancı sağlık sigortaları 1 yıllık yapılmaktadır. Her yıl yenilenmesi gerekmektedir.

Yabancı sağlık sigortasının iptal ettirebilmesi mümkündür. Bunun için sigorta şirketine şu belgelerden birisinin sunulması gerekir:

  • Başka yabancı sağlık sigorta sözleşmesinin yapıldığını gösteren sigorta poliçesi
  • Oturum izninin iptal edildiğini gösteren belge
  • Genel sağlık sigortasında faydalanıldığını gösteren belge

Anlaşmalı Sigorta Şirketlerimiz

Yabancı Sağlık Sigortası Blog

Yabancı sağlık sigortası hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevapları blog sayfamızda.

Lifestyle blog

Appropriately productize fully

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk.

Read more
Technology blog

Quickly formulate backend

Synergistically engage effective ROI after customer directed partnerships.

Read more
Science blog

Objectively extend extensive

Holisticly mesh open-source leadership rather than proactive users.

Read more